Laatste nieuws:
Het Vlaamse Woninghuurdecreet is aangepast

Het Vlaamse Woninghuurdecreet is aangepast

De Vlaamse woninghuurdecreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen.

In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot onder andere de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.

Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Tot voor kort waren de regels voor woninghuurcontracten te vinden in de federale Woninghuurwet.

Sinds de zesde staatshervorming werd de materie van het woninghuurrecht geregionaliseerd en zijn de gewesten bevoegd om regels te bepalen rond woninghuur. Het woninghuurdecreet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Meer informatie: www.woninghuur.vlaanderen

Bron: gemeente Essen

Facebook18
Facebook
Twitter
Visit Us