Laatste nieuws:
Herinrichting Over d'Aa einde Fase 1 en start Fase 2

Herinrichting Over d’Aa: einde Fase 1 en start Fase 2

Het einde van de eerste fase van de herinrichtingswerken aan Over d’Aa is in zicht. Van 14 tot en met 18 september is er Uilse kermis in Horendonk. De laatste asfalteringswerken gebeuren pas eind september zodat het feestgedruis niet wordt verstoord.

Fase 1: de laatste loodjes

Vanaf de Ring tot aan het kruispunt met de Postbaan is Over d’Aa zo goed als klaar. Er staan nog enkele werken op het programma. De asfalteringswerken staan gepland tijdens de laatste week van september. De straat krijgt een toplaag asfalt waardoor de weg gedurende enkele dagen niet toegankelijk zal zijn. De exacte data volgen spoedig.

Het Beekdalpad dat Over d’Aa met het Schanker verbindt, steekt ook in een nieuw jasje. De fietsers en voetgangers kunnen nu veilig en ontspannen langsheen de Kleine Aa fietsen.

De aannemer zal tijdens de maand september en oktober de laatste werken uitvoeren zoals het planten van bomen, de laatste klinkers leggen, kleine herstellingen uitvoeren aan opritten enzovoort. Bij sommige huizen is er een groter hoogteverschil tussen de voerdeur of keldergat en de weg dan vroeger. De oude Over d’Aa lag er hobbelig bij en kende heel wat hoogteverschillen. De nieuwe baan ligt nu zo egaal mogelijk om het comfort voor voetgangers en fietsers te verhogen. Als gevolg is er bij sommige huizen een groter hoogteverschil tussen voordeur/oprit en de baan. De gemeente zal huis per huis bekijken en hier een oplossing voor voorzien. Bewoners van Over d’Aa die met deze problematiek te maken hebben, nemen best contact op via overdaa@essen.be of bellen naar het gemeentehuis via 03 670 01 48.

Geen omleiding meer

In oktober stelt de gemeente Over d’Aa open voor al het verkeer in beide richtingen. Het verkeer zal over het kruispunt met de Postbaan kunnen rijden. De omleidingswegen zijn het afgelopen jaar intens gebruikt. Waar nodig zal de gemeente deze straten herstellen.

Start Fase 2 in november of december

Net als in de eerste fase, moeten de nutsmaatschappijen (Infrax, Pidpa en Proximus) voorbereidende werken uitvoeren. Daarom graaft aannemer Aquaenergia op 24 en 25 september 13 proefsleuven. Om de sleuven te graven, zal hier en daar het voetpad of de weg moeten worden opengebroken. De hinder wordt beperkt tot een minimum. De sleuven worden nadien terug hersteld.

In november en december gaan de echte voorbereidingswerken dan van start. Pidpa en Infrax zullen het net volledig vernieuwen. Er komen nieuwe verlichtingspalen en sommige palen worden verplaatst zodat er ruimte is voor het nieuwe voet- en fietspad.

De voorbereidende werken nemen een vijftal maanden in beslag. Ondertussen dient de gemeente een bouwaanvraag in, wordt een openbaar onderzoek bekendgemaakt, moet de gemeente het bestek goedkeuren en een aannemer aanstellen. De grote werken, zoals het aanleggen van nieuwe riolering, de huisaansluitingen en het vernieuwen van het wegdek gaan van start na de voorbereidende werken. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bewonersvergadering

De gemeente wil ook voor Fase 2 een bewonersvergadering houden. Zodra de aannemer bekend is, worden de buurtbewoners uitgenodigd voor deze vergadering.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook11
Facebook
Twitter
Visit Us