Laatste nieuws:

Heraanleg Schotensteenweg (N115) in Brecht

Vanaf begin maart 2017 wordt de Schotensteenweg (N115) in Brecht tussen de Beukenlei/Handelslei (N117) en de Kapelstraat helemaal opnieuw aangelegd. De betonplaten die nu voor veel geluidsoverlast zorgen bij de omwonenden, worden vervangen door een stiller wegdek in asfalt. De kruispunten worden veiliger heringericht en de rijbaan wordt meteen ook wat breder gemaakt. De werken duren ongeveer 8 maanden en worden opgesplitst in twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt tussen de Kapelstraat en de Andrélaan. Na het bouwverlof in de zomer start de tweede fase tussen de Andrélaan en de N117. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E19.

Heraanleg in twee fasen
De heraanleg van de Schotensteenweg is een omvangrijk werk. De bestaande betonverharding en de fundering worden verwijderd en vervangen door een volledig nieuwe wegopbouw met een wegdek in asfalt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken in twee fasen gebeuren:

in de eerste fase, die ongeveer 4 maanden zal duren, wordt het stuk tussen de Kapelstraat en het kruispunt met de Andrélaan aangepakt. Deze fase moet afgerond zijn voor het bouwverlof in juli.
Daarna is het de beurt aan het stuk tussen de Andrélaan en het kruispunt met de N117. Deze tweede fase moet in augustus starten en duurt naar schatting twee en een halve maand. Tijdens de werken blijven de kruispunten met de N117 en de Andrélaan steeds open. Het kruispunt met de Kapelstraat gaat tijdens de eerste fase dicht.
Bovenstaande planning is onder voorbehoud en is ook afhankelijk van het weer en onvoorziene werfomstandigheden.

Bereikbaarheid en hinder
Tijdens de werken zal er onvermijdelijk hinder zijn. De grootste hinder situeert zich van begin maart tot begin april tijdens de opbraakwerken en tijdens de asfaltwerken in de loop van mei. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer zullen de werken echter zo organiseren dat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Alle woningen, handelszaken, en doodlopende zijstraten in de werfzone blijven maximaal bereikbaar. Tijdens bepaalde werken (vb opbraak, asfaltering) blijft de toegang van voertuigen tot zijstraten of eigendommen 1 of 2 dagen niet mogelijk. Omwonenden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Zijstraten die via een andere route toegankelijk zijn worden afgesloten.

Omleidingen
Doorgaand verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de E19.
Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding via de E19. Zij kunnen de werfzone immers niet voorbij. Dat betekent dat de haltes in de werfzone tijdelijk niet bediend kunnen worden. Meer info over de bereikbaarheid, omleidingen en haltes vindt u op www.delijn.be.
Fietsers zullen veilig aan één zijde van de weg de werfzone kunnen passeren. Voor hen wordt bovendien een extra stalling voorzien aan de Ringlaan (30 plaatsen).
Plaatselijk verkeer willen we vragen om tijdens de werkuren voertuigen zoveel mogelijk uit de werkzone te houden. Gebruik zoveel mogelijk de zijstraten om zo dicht mogelijk bij uw huis te geraken. Laden en lossen kan beter na de werkuren.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)

Nieuwe Schotensteenweg in detail
De werken op de Schotensteenweg zullen onvermijdelijk momenten van hinder met zich meebrengen, maar tijdens deze periode ondergaat de gewestweg een ware metamorfose. Na afloop van de werken zal de Schotensteenweg er helemaal anders uitzien: mooier, veiliger voor iedereen en vooral stiller en aangenamer voor alle omwonenden. Hieronder kan u de belangrijkste veranderingen alvast ontdekken (de nummers op de kaart corresponderen met de verschillende toekomstbeelden).

Heraanleg Schotensteenweg (N115)2

1) Kapelstraat en 2) Krekelbergstraat
Aan de Kapelstraat komt een nieuwe, beveiligde oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Brecht wordt opstapvriendelijker heraangelegd. Aan de Krekelbergstraat komt (net zoals aan de Hoge Mereyt) een veilige oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. Deze strook is lang genoeg om afslaande bussen en vrachtwagens plaats te geven.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)3

3) Hoge Mereyt
Ook hier wordt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers voorzien in combinatie met een linksafslagstrook. De aansluiting zelf wordt verkleind en het fietspad verlegd voor meer zichtbaarheid en veiligheid.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)4

4) Solvijnslaan
De aansluiting van de Solvijnslaan op de steenweg wordt verkleind. Ook hier wordt het fietspad lichtjes verlegd om de fietsers duidelijker zichtbaar te maken voor automobilisten.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)5

5) Schippersdreef
Hier komt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers en een linksafslagstrook die lang genoeg is voor bussen en vrachtwagens. De fietspaden worden lichtjes verplaatst en beide bushaltes veiliger heraangelegd.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)6

6) Vriendschapslaan en Hoge Heidelaan
De aansluiting wordt wat verkleind en het fietspad lichtjes verlegd zodat fietsers duidelijker zichtbaar worden.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)7

7) Lage Vlier
Hier komt een middeneiland om de oversteekplaats voor fietsers te beveiligen.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)8

8) Cambeenboslaan C
Hier wordt een beveiligde fietsstrook aangelegd, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Schoten wordt heraangelegd. Het fietspad aan de noordzijde wordt verlegd.

Heraanleg Schotensteenweg (N115)9

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen
Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit proj
ect een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. De contactgegevens van de bereikbaarheidsadviseur kan u kort voor de start van de werken op de gemeentesite van Brecht terugvinden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de Schotensteenweg. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik hier en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Bron en beeldmateriaal: gemeente Brecht

JH

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us