Laatste nieuws:
Heraanleg Kammenstraat

Heraanleg Kammenstraat

De Kammenstraat wordt volledig vernieuwd om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Ook de voetpaden en het openbaar groen wordt aangepakt. De hele heraanleg wordt gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Wanneer start de heraanleg van de Kammenstraat?

Eind oktober 2020 zijn de nutsmaatschappijen gestart met het vernieuwen en verplaatsen van de oude leidingen (gas, elektriciteit, water, kabel en telefonie), zodat ze niet onder de nieuwe weg komen te liggen. Daar waar de nutsleidingen vernieuwd zijn, worden de oude huisaansluitingen systematisch ‘overgekoppeld’ naar de nieuwe leidingen.De gemeente heeft intussen ook de laatste hand gelegd aan het bestek. De goedkeuring van het lastenboek door de gemeenteraad is voorzien eind januari. Vanaf dan kan de aanbesteding starten. In de loop van maart verwachten we de prijsoffertes en zal het bestuur een aannemer aanstellen. Afhankelijk van de planning van de aannemer verwachten we in de zomer 2021 te kunnen starten met de grote heraanleg. De werken duren ongeveer 116 werkdagen, waardoor de vernieuwde Kammenstraat klaar zou moeten zijn in de eerste helft van 2022.

Hoever staat het met de realisatie van de toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg?

Alle aanpalende eigenaars hebben een brief van dienstverlener IGEAN ontvangen. Hierin wordt hun akkoord gevraagd voor een kosteloze grondafstand, nodig om de achterliggende verbindingsweg aan te leggen. In ruil daarvoor zorgt de gemeente voor een nieuwe afsluiting en de aanleg van de toegangsweg. IGEAN is momenteel bezig met het uitwerken van een bestek voor de aanleg van de toegangsweg. Maar eerst moeten alle aktes officieel zijn opgemaakt. De eerste akkoorden voor de toegangsweg zijn binnen en het gemeentebestuur hoopt zo snel mogelijk alle akkoorden van de aanpalende eigenaars te verkrijgen.

Wat is er nog gewijzigd aan de definitieve plannen van de Kammenstraat?

De gemeente hield, voor zover mogelijk, volop rekening met de bemerkingen uit de infosessies. De gemeente kon door tegenstrijdigheden niet alle suggesties in het definitieve plan verwerken. De kammenstraat krijgt een gelijkvloerse inrichting en zal eruit zien als de Hondsberg. Er komen enkel plantvakken aan het einde van de parkeerstroken, zodat de parkeerplaatsen optimaal benut kunnen worden. Enkel waar er asverschuivingen zijn, zijn ook de plantvakken in het begin van een parkeerstrook behouden. De oversteek aan de Schepen Veraartstraat en Hemelrijkweg is extra beveiligd door een verhoogd plateau en een asverschuiving, en zal ook nog extra geaccentueerd worden door een arcering met licht- en donkergrijze klinkers. Ook het verkeersplateau in de Grensstraat zal zo worden ingericht.

Het zebrapad aan de Stationsstraat wordt voorzien van blindegeleidetegels. In de rest van de Kammenstraat, een toekomstige zone 30 met een gelijkvloerse inrichting als woonerf, horen geen zebrapaden thuis. De voetpaden lopen er door ter hoogte van de zijstraten en je mag er dus overal oversteken.

Komen er bijkomende maatregelen om de verkeerssnelheid in de Kammenstraat te beperken?

In het ontwerp voor de nieuwe Kammenstraat zitten asverschuivingen, die voor een daling van de snelheid zorgen. Bovendien wordt de Kammenstraat ingericht als een woonerfzone en wordt de maximum toegestane snelheid beperkt tot 30 km per uur.

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Kammenstraat zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In het geval van de Kammenstraat, is dat ten vroegste 2022.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen terrein. Afkoppelingsexpert Notermans, die de gemeente Essen begeleidt bij het volledige proces, is in principe bij iedereen al langs geweest. Mochten er toch nog vragen zijn, kan je ingenieurs- en expertisebureau Notermans bereiken via info@bureaunotermans.be of via het telefoonnummer +32 (0)12 74 54 93.

Bron: gemeente Essen

Facebook14
Facebook
Twitter