Laatste nieuws:
Heemkundige Kring zoekt metaaldetectoristen

Heemkundige Kring zoekt metaaldetectoristen

De Heemkundige Kring van Essen stapt mee in een testfaste van MEDEA

Opzetten van een gebruiksvriendelijke databank

MEDEA streeft ernaar om metaaldetectievondsten in Vlaanderen, die verspreid zijn over vele privé-collecties, digitaal te ontsluiten door middel van een online, publiekstoegankelijke en gebruiksvriendelijke databank. Hoewel ze een belangrijke bron aan archeologische informatie vormen, zijn deze vondsten momenteel dus erg moeilijk toegankelijk voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

MEDEA wil bovendien de wisselwerking tussen metaaldetectoristen en het archeologische werkveld in Vlaanderen stimuleren. Detectoristen registreren hun vondsten door middel van foto’s, een beschrijving en andere gegevens. Op hun beurt kunnen vondstexperts aan elk geregistreerd object bijkomende informatie toevoegen, zoals type, datering, interpretaties en literatuurverwijzingen. MEDEA wordt zo een springplank voor nieuw onderzoek op de onderbelichte categorie van metaalvondsten.

MEDEA is een project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en PACKED vzw. De Heemkundige Kring Essen wordt dus een partner van de VUB in het uitwerken van dit project.
De Heemkundige Kring nodigt op 26 mei alle geïnteresseerde metaaldetectoristen uit in de Oude Pastorij aan de Essendonk 3 om kennis te maken met MEDEA. Opzet van de avond is dat metaaldetectoristen een aantal van hun vondsten meebrengen. Pieterjan Deckers, onderzoeker verbonden aan de VUB en bezieler van het project, zal dan leren hoe deze op te laden in MEDEA en waar nodig determinatie voorzien. Bovendien is het een mooi moment voor lokale metaaldetectoristen om met elkaar in contact te komen, vindplaatsen te delen en ervaringen uit te wisselen.

De avond begint om 19:00, je kan al om 18:30 binnen. De toegang is gratis. Alle geïnteresseerde metaaldetectoristen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Het is aangeraden vondsten en een laptop mee te brengen.

Info: Thomas Dekkers, gsm 0486 95 57 02, email: essenarcheologie@gmail.com

Bron en foto: Heemkundige Kring Essen

LW

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us