Laatste nieuws:
Grote herstelwerken tijdens zomermaanden
Grote herstelwerken tijdens zomermaanden

Grote herstelwerken tijdens zomermaanden

In afwachting van de grote herstelwerken in de zomer, probeert de gemeente zo goed en kwaad als het kan de wegen op te knappen. Het budget voor de herstelwerken wordt in de komende jaren aanzienlijk verhoogd.

Graaf een gracht
Het grootste probleem in de weekendzone is dat het water moeilijk weg kan. Vroeger liepen er door het bos heel wat grachten die het water bijhielden. Met de komst van nieuwe woningen zijn veel van die grachten dichtgegooid. We zien ook dat ter hoogte van de perceelsgrenzen de bermen hoger liggen dan de weg. Vaak doordat bladeren zich opstapelen ter hoogte van de draadafsluiting. Dat zorgt ervoor dat het water op de wegen ook niet weg kan.

“Om te voorkomen dat de straten blank staan, helpt het om zelf een gracht te graven tussen de perceelsgrenzen.”

Droge periode nodig
Om te voorkomen dat de straten blank staan, helpt het om een gracht te graven tussen de perceelgrenzen. De gemeente kan geen gracht graven naast de weg, omdat deze vaak te smal zijn. Zolang het regent, de plassen niet opgedroogd zijn en het na de herstelwerken niet droog blijft, heeft het uitvoeren van herstellingswerken weinig nut. Een periode van droogte is noodzakelijk om herstellingswerken uit te voeren.

Snelheid beperken helpt
In de zomer van 2016 zal een aannemer de verharding losmaken, herprofileren en walsen met een trilwals van 20 ton. Hoe droger het weer tijdens de werken, hoe langer de wegen zullen meegaan. Je snelheid beperken na de herstelwerken zorgt ook voor een langere levensduur.

200.000 euro in 2017
De gemeente voorziet jaarlijks om en bij de 40.000 euro voor het onderhoud van
de wegen in de weekendzone en woonbos. Dat budget wordt in 2017 verhoogd naar 200.000 euro en in 2018 en 2019 naar 100.000 euro. Met dat geld wil de gemeente de wegen grondiger aanpakken.

Geen asfalt in het bos
De gemeente krijgt wel eens de vraag of het niet mogelijk is om de wegen te verharden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) laat dat niet toe. Bestaande wegen mogen alleen verhard worden met waterdoorlatende materialen. De maximale verharde breedte bedraagt 4 meter. Asfalt gebruiken op bestaande wegen is dus niet toegelaten.

Bron en foto: gemeente Essen

JV

Facebook2
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us