Laatste nieuws:
Wuustwezel geeft negatief advies over leidingstraat

Grote bezorgdheid over pijpleiding tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied!

Als alles volgens planning verloopt, wordt in 2023-2024 gestart met de aanleg van een ondergrondse pijpleiding voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Eén van de tracés is het tracé noord (rode stippellijn). Dat is het langste tracé en dat zou een grote omleiding zijn in vergelijking met de andere twee mogelijkheden.

Grote bezorgdheid over pijpleiding tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied!

45 meter breed

Vanaf de Tijsmanstunnel vertrekt de ondergrondse pijpleiding noordoostwaarts rond Stabroek om vervolgens door de openruimtecorridor te gaan tussen Putte, Kapellenbos en Kalmthout ten noorden en Kapellen, Maria-ter-Heide en Gooreind ten zuiden. Dit gaat heel wat impact hebben op het projectgebied van ‘GroenRand’, zeker als je weet dat de leidingstraat 45 meter breed zal zijn. Gedacht wordt aan het Klein Schietveld, het Mastenbos, Wolvenbos, Beltenbos en De Uitlegger.

Grote bezorgdheid over pijpleiding tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied!3

Natuurschade

GroenRand heeft de ontwerpnota bekeken, het is een startnota waar nog veel aan gesleuteld moet worden. De juiste inplanting en de exacte plannen van de pijpleiding kon de milieuvereniging niet terugvinden. Om alles verder te bekijken, zijn er preciezere detailkaarten nodig. De voorgestelde ‘noord-variant’ zal natuurschade teweegbrengen in de GroenRand-regio en gaat via de A12 langsheen de Antitankgracht richting Kapellen. De impact op fauna en flora, de beïnvloeding van het grondwatersysteem in functie van grondwater en kwelstromen en de hydrogeologische karakteristieken van de ondiepe geologische lagen in de ondergrond, moeten daarom ernstig worden aanzocht, zodat gepaste maatregelen via het planMER kunnen worden opgelegd.

Grote bezorgdheid over pijpleiding tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied!4

DW

Facebook100
Facebook
Twitter