Laatste nieuws:
Grondwater nog niet hersteld van droge zomer

Grondwater nog niet hersteld van droge zomer

Grondwater nog niet hersteld van droge zomer

Uit de nieuwe meetresultaten van de VMM blijkt dat de grondwateraanvulling die we in de winter verwachten niet tot peilen leidt die normaal zijn voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden zijn op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar, dit is vooral in Vlaams-Brabant en Limburg het geval. In de rest van Vlaanderen zijn de grondwaterstanden eerder laag en normaal voor de tijd van het jaar.
Het grondwater is nog niet hersteld van droge zomer.

De grondwaterstandsindicator is gebaseerd op maandelijkse peilmetingen in het meetnet van de VMM.

Alle grondwaterstanden vind je hier

Bron: Informatie Vlaanderen

Facebook32
Facebook
Twitter
Visit Us