Laatste nieuws:
GroenRand vraagt aan Nieuwe Rand aandacht voor Antitankgracht

GroenRand vraagt aan Nieuwe Rand aandacht voor Antitankgracht

Voorzitter gouverneur Cathy Berx heeft verschillende malen samengezeten met de leden van de overkoepelende werkbank het complex project ‘Oostelijke Verbinding’. Er zijn verschillende infrastructuurprojecten opgenomen in dit complex project, waaronder een nieuwe verbindingsweg– de A102 – tussen de E313 en het knooppunt A12/E19. De optimalisatie van de A12 en de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost is eveneens opgenomen.

Naast de infrastructurele projecten werd er binnen dit complex project ook onderzocht hoe de kwaliteiten van omgeving duurzaam versterkt en klimaatrobuust kunnen worden uitgebouwd. Hierbij zal onderzoek worden gevoerd naar de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatgordel in functie van klimaatoplossingen.

Verbindingsstroken

Voor een goed natuurbeleid moeten flora en fauna zich echter tussen nabijgelegen natuurgebieden kunnen verplaatsen via verbindingsstroken. Hoe vlotter planten en dieren met hun soortgenoten in een ander gebied in contact komen, hoe kleiner de kans dat een soort uitsterft. De gracht loopt door verschillende openbare bossen, private domeinen en natuurgebieden van of in beheer bij Natuurpunt of Agentschap Natuur en Bos, ze ligt echt helemaal ingebed in het groen. En als we iets verder kijken zien we op het provinciaal Structuurplan nog verschillende andere groengebieden die eraan vast te koppelen zijn.

Koelere leefomgeving

GroenRand droomt van een klimaatgordel waarbij de Antitankgracht dé belangrijkste schakel is om dit project te realiseren. De milieuvereniging spoort het project ‘De Nieuwe Rand’ aan om dit mee te verwezenlijken. De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. De twee laatste doelstellingen zijn voor GroenRand elementair om een klimaatvriendelijke omgeving te realiseren, die beter bestand is tegen de klimaatverandering. Er moet daarom ondergezocht worden hoe de verschillende natuur- en bosgebieden vergroot en verbonden kunnen worden. Deze maatregelen zorgen voor een koelere leefomgeving en meer diverse fauna en flora.

GroenRand vraagt aan Nieuwe Rand aandacht voor Antitankgracht2

Klimaatrobuuste ruimtelijke ordening
Praktisch

In september organiseert de Vlaamse overheid vijf infomarkten over de mogelijke aanleg van de nieuwe snelweg A102 en verbindingsweg Nx in Stabroek. De overheid wil tevens de omgeving meer klimaatrobuust maken. De eerste infomarkt vindt op maandag 12 september plaats in Schoten, in De Kaekelaar. Vervolgens komt Brasschaat aan de beurt, op dinsdag 13 september in het gemeentehuis aan de Verhoevenlei.
Woensdag 14 september wordt De Nieuwe Rand voorgesteld in Wommelgem, in ’t Brieleke. Op donderdag 15 september krijgen de inwoners van Ekeren gelegenheid tot inspraak in het Ekers Hof. Op dinsdag 20 september tot slot houdt De Nieuwe Rand halt in Stabroek, in zaal Jos aan de Kerkstraat. De infomarkten vinden telkens plaats van 16:30 tot 20:30. Het is de bedoeling dat de bezoekers rechtstreeks in dialoog gaan met onderzoekers en planners om vragen te stellen of voorstellen te doen.

Van 12 september tot en met 11 oktober kan er schriftelijk feedback gegeven worden. Men kan de alternatievenonderzoeksnota vanaf 12 september hier nalezen.

Reactie kunnen doorgemaild worden naar denieuwerand@vlaanderen.be Dit kan tot uiterlijk 11 oktober ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche.

www.denieuwerand.be

Foto’s: Dirk Weyler

DW