Laatste nieuws:
GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter
© Yves Adams

GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter

Vlaanderen is een dichtbevolkte lap grond met een hoge graad van verstedelijking en toch is de otter hier aan een bescheiden opmars bezig. Dat deze iconische soort zijn weg vindt naar onze natuur, is een dankbare beloning voor alle inspanningen die de afgelopen jaren gedaan werden om zijn waterrijke leefgebied te verbeteren.

GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter
©WWF Looprichels en wildrasters voorkomen dat de otter de weg oversteekt
Kers op de taart

In Vlaanderen is de otterpopulatie zwaar achteruitgegaan, om niet te zeggen verdwenen. De toenemende watervervuiling, het feit dat we geen biotopen meer hadden voor de otter, maar ook de enorme versnippering hebben ertoe geleid dat de otter gewoon uit onze omgeving verdwenen was. Sinds 2012 duiken er op verschillende plaatsen in Vlaanderen af en toe sporen en camerabeelden op die wijzen op de aanwezigheid van een otter. GroenRand heeft samen met verschillende partners de otter in 2021 extra in beeld gebracht (het Jaar van de Otter/Olga de Otter) in de hoop dat de Vlaamse Regering het soortenbeschermingsprogramma otter zou goedkeuren. En deze kers op de taart is er! Vanaf nu zal dit nieuwe soortenbeschermingsprogramma in werking treden.

GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter
© Yves Adams
Niet vrijblijvend

Zo’n programma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus een officieel document en niet vrijblijvend, de gemaakte afspraken binnen zo’n programma zijn beslist beleid en dus bindend.

GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter
Rivierpark Scheldevallei Bron: Otterland
Waterkwaliteit verbeterd, maar er is nog werk op de plank

Door hun veeleisendheid zijn otters ideale indicatoren voor de milieu- en natuurkwaliteit van waterrijke gebieden. Waar het goed gaat met de otter, is het ecosysteem goed of herstellende en gaat het ook tal van andere soorten voor de wind. De otter definitief terughalen is geen gemakkelijke opdracht. Otters hebben immers voorkeur voor proper water, een degelijk waterpeil, voldoende rust en een gevarieerd natuurlijk landschap langs de oevers.

GroenRand verwelkomt goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma van de otter
Bron: Otterland Antitankgracht

SR

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen