Laatste nieuws:
GroenRand start campagne 'Vrijwilligers werven'

GroenRand start campagne ‘Vrijwilligers werven’

Vandaag start de week van de vrijwilliger (25 februari tot en met 5 maart).

Iedereen wint met vrijwilligerswerk

Het thema van de Week van de Vrijwilliger 2023 is ‘Iedereen wint met vrijwilligerswerk’. Vrijwilligerswerk zorgt bij vrijwilligers voor relevante ervaring, tonnen plezier én een goede daad. Organisaties krijgen dan weer enthousiaste helpende handen erbij en breiden hun team uit. Ook voor de maatschappij is vrijwilligerswerk een grote meerwaarde, aangezien onze samenleving er enkel mooier van wordt.
Iedereen wint dus. Dat het loont hebben de vrijwilligers van GroenRand de afgelopen zeven jaar bewezen. De Antitankgracht is dé drager geworden van de klimaatgordel, het soortenbeschermingsprogramma otter is goedgekeurd en we zijn op weg om in onze regio een nationaal park te creëren. De vereniging bedankt al de organisaties (Natuurpunt, Grenspark, Regionaal landschap de Voorkempen, de Nieuwe Rand…) en vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

GroenRand start campagne 'Vrijwilligers werven'2

Gebiedsgerichte aanpak

GroenRand stimuleert een gebiedsgerichte aanpak waarbij de landschapsbenadering (landscape approach) aan de basis ligt. In deze benadering worden de belangen van de verschillende stakeholders in een landschap integraal bekeken en via dialoog op elkaar afgestemd. Open ruimte is essentieel voor klimaatbuffering, biodiversiteit, voedselproductie, erfgoed en recreatie. Enkel een integrale aanpak zorgt voor een duurzame open ruimte met landschappen waar mensen zich mee verbonden kunnen voelen. Dankzij deze werking van onderuit, gaan we voor draagvlak en kunnen we openruimtegebieden robuuster maken. De stelling van GroenRand is steeds geweest dat door Vlaamse parken getracht wordt om een eenheid van beheer te bekomen, zodat er gestreefd kan worden naar het creëren van territoriale verbindingen. In robuuste landschappen speelt de natuur en biodiversiteit dé belangrijkste rol in o.a. de soortenbescherming, ontsnippering, CO2–opslag en waterbuffering. GroenRand zoekt vrijwilligers om deze toekomstvisie mee vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd in deze werking, dan kan u steeds contact opnemen met de communicatieverantwoordelijke van GroenRand: Sky Rymenants: ryka69@hotmail.com

Meer info vind je hier.

Bron en afbeeldingen: GroenRand

DW

Facebook9
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen