Laatste nieuws:
GroenRand heeft sprankelend nieuw jaar in verschiet vol nieuwe uitdagingen
© Yves Adams

GroenRand heeft sprankelend nieuw jaar in verschiet vol nieuwe uitdagingen

Zeven jaar geleden droomde GroenRand van een Nationaal park en een klimaatgordel waarbij de Antitankgracht de rode draad zou vormen, om natuur met elkaar te verbinden. Om dit in de verf te zetten hebben ze verschillende (bijna uitgestorven) symbooldiertjes onder de aandacht gebracht (de otter – 2021, de boommarter – 2022 en de bever – 2023).

Knelpunten voor de ecologie

Tijdens de World Cleanup Day hebben vrijwilligers op verschillende plekken in de buurt van de Antitankgracht zwerfvuil geraapt. GroenRand werkt hierbij samen met lokale partners: ‘Mooimakers Zoersel/Schilde’ in Schilde, ‘Waste Busters St-Job’ in Brecht, ‘Zwerfvuilruimers in DE parkgemeente Brasschaat’ en ten slotte met ‘Zij die het doen’ in Stabroek/Kapellen. Zo blijft de natuurvereniging aandacht vragen voor de Antitankgracht. Die belangstelling is belangrijk voor o.a. de realisatie van het soortenbeschermingsprogramma voor de otter, dat hopelijk binnenkort wordt goedgekeurd. De voornaamste knelpunten voor de ecologie van de klimaatgordel is de versnippering door kruisende steenwegen, wat een risico op aanrijding van kwetsbare soorten inhoudt. Daarom zijn maatregelen tot ontsnippering gericht op de otter nodig. Veel maatregelen genomen voor de otter komen ten goede van tal van andere soorten, omdat de otter zich zowel over water als op land verplaatst.

GroenRand heeft sprankelend nieuw jaar in verschiet vol nieuwe uitdagingen2

Drie toekomstbeelden

Hoe kan de Voorkempen in harmonie met de natuur er dan uitzien? Hoe plaatsen we de Antitankgracht in het hart van ons projectgebied? De natuurvereniging maakte drie toekomstbeelden van een landschap, waarin de natuur opnieuw kan floreren (Nationaal park, klimaatgordel en Interreg-Otter dossier). GroenRand ambieert in 2023 hieromtrent een hele reeks hoogtepunten en doorbraken. Onze natuur kan al die inspanningen goed gebruiken, want ze staat nog steeds onder grote druk. Dankzij onze gezamenlijke inzet zal de klimaatgordel bekeken worden binnen het project de Nieuwe Rand. De Vlaamse overheid zet met de procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. GroenRand heeft gezorgd voor draagvlak (gemeenten en provincie) en gaat nu toezien dat de realisatie binnen een aanvaardbare termijn uitgevoerd zal worden.

GroenRand heeft sprankelend nieuw jaar in verschiet vol nieuwe uitdagingen3

Huidige vrijblijvendheid

De bouwshift lijkt voor GroenRand onhaalbaar en onbetaalbaar door de compensatieregeling. Met de huidige vrijblijvendheid laten we toe dat belangrijke natuurverbindingen dichtslibben. Vlaanderen moet zelf meer de regie nemen en zich vooral focussen op een snelle uitrol van de bouwshift, die prioritair gericht is op corridors die natuurgebieden in verbinding brengen. We beleefden de vierde droge zomer in vijf jaren. Naast de samenleving kreunde ook de natuur onder de hitte. GroenRand schreef een ‘Dossier Droogte’ dewelke ze als advies heeft ingediend bij de Nieuwe Rand (klimaatgordel). De resultaten zullen we op 9 januari 2023 kunnen lezen. Op de biodiversiteitstop in Montreal beloofden 196 landen om 30% van het land en de zee te beschermen om het biodiversiteitsverlies te keren.
Nu moeten de woorden nog omgezet worden in daden! Om dit verlies te redden roept de natuurvereniging alvast op om in de GroenRand-regio nog beter samen te werken (natuur-landbouw).

GroenRand heeft sprankelend nieuw jaar in verschiet vol nieuwe uitdagingen4
Cleanup Day
Een deel van de oplossing ligt tevens in meer natuur.

Met de steun van overheid, bedrijven en particulieren heeft Natuurpunt aan de Antitankgracht gronden aangekocht voor meer natuur. Dit jaar hebben we het magische getal van 230 ha extra natuur bereikt. GroenRand heeft een sprankelend nieuw jaar in het verschiet, vol uitdagingen en rekent op het Regionaal landschap de Voorkempen, de Nieuwe Rand en de verschillende beleidsniveaus om alles mee in de praktijk te brengen.

Foto’s: GroenRand en Clean Up, foto otter ©Yves Adams

DW

Facebook36
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen