Laatste nieuws:
GroenRand betreurt dat brand Groot Schietveld vermeden kon worden

GroenRand betreurt dat brand Groot Schietveld vermeden kon worden

Op vrijdag 23 april 2021 verwoestte een brand op het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel 570 hectare heidehabitat. De militaire NH-90 TTH helikopters, die voorzien zouden moeten worden van bluszakken, bleken te duur in gebruik. Ze werden daarom aan de grond gehouden en konden niet worden ingezet. De bestaande procedures en veiligheidschecks worden door personeels- en tijdsgebrek niet langer meer gevolgd. Militairen moeten meerdere functies combineren, materiaal ontbreekt en investeringen worden uitgesteld. Er is op geen enkel moment ervoor gekozen om de schietoefening uit te stellen of om extra informatie in te winnen.

GroenRand betreurt dat brand Groot Schietveld vermeden kon worden2
©Gie Campo
Fosforkogels hadden niet gebruikt mogen worden!

Het zal volgens GroenRand jaren duren om het unieke gebied opnieuw te herstellen en er zullen verhoogde inspanningen moeten worden geleverd. De brand op het militair domein Groot Schietveld werd veroorzaakt door brandbare fosforkogels, die het leger op dat moment eigenlijk niet had mogen gebruiken. Op het moment van de oefeningen was het na een lange periode van droogte, kurkdroog op de heide van het schietveld en was op hetmoment van de oefening brandcode geel, dat zou betekenen dat deze fosforkogels niet gebruikt mochten worden. De militairen zouden ervan uitgegaan zijn dat er code groen gold, er moet dus iets fout gelopen zijn in de interne communicatie.

Het is onduidelijk hoe de brandbare fosforkogels in de munitie zijn terechtgekomen, want er bestaan immers zowel munitie met als zonder fosforkogels. Mogelijk werd vanuit het munitiedepot foute munitie aangeleverd of meegenomen. Een hoge officier zou bevestigd hebben dat er wel degelijk een order zou zijn gegeven dat de fosforkogels niet gebruikt mochten worden. Met fosforkogels zou er beter gemikt kunnen worden en ze laten de schutter toe de richting te zien waarin gevuurd wordt. Fosfor is een chemische uiterst brandbare stof die bij contact met lucht ontvlamt.

DW

Facebook43
Twitter
Follow Me
Tweet