Laatste nieuws:
Groene Duim uitgereikt door GroenRand

Groene Duim uitgereikt door GroenRand

Ieder jaar reikt de milieuvereniging GroenRand een groene duim uit aan personen die zich inzetten voor de natuur in de Voorkempen. De uitreiking gebeurde op dinsdag 26 april in het kasteel Vrieselhof in Ranst. Deze keer was deze blijk van waardering weggelegd voor Anne Stuer en Michiel Cornelis. Beide genomineerden kregen een Duimpjesbier, een Westmalle Trappist en een origineel boommarteretiket van ontwerper Rodrik Steverlynck.

Het basisidee van het GroenRand-project is de bestaande bossen en natuurgebieden in de Voorkempen met elkaar te verbinden en, waar mogelijk ook, uit te breiden. Het is immers de bedoeling om tot één aaneengesloten groengebied te komen en hieraan niet alleen een ecologische maar ook landschappelijke en recreatieve meerwaarde geven. Bovendien moeten deze ecologische verbindingen veiligheid bieden aan dier- en plantensoorten. Met deze verbindingen kunnen ze zich veilig tussen de verschillende bossen en natuurgebieden verplaatsen.

ecologische corridors
Uitreiking Groene Duim
Regionaal landschap de Voorkempen

Het Regionaal Landschap de Voorkempen heeft hierbij haar beste beentje voorgezet. Onder coördinatie van Anne Stuer verzamelden zich een groot aantal partners rond de Antitankgracht met de aanleunende bos- en natuurgebieden. Ze gaan samen aan de slag om de gracht als waterloop en ecologische hotspot te versterken. Naast de provincie en het Regionaal Landschap zijn de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Natuurpunt en GroenRand betrokken partij. Het is de bedoeling om het netwerk nog uit te breiden. Onder meer door de inzet van deze verschillende partners, is niet alleen de otter, maar ook de boommarter teruggekeerd in het Antitankgrachtgebied. Niet toevallig gaat het om soorten die hogere eisen stellen aan hun leefomgeving: aaneengesloten bosgebieden, zuiver water vol vis, natuurlijke akkerranden, licht- en lawaaiarme schuilplekken…

Boommarter

De boommarter werd dit jaar door GroenRand in het vizier gebracht als symbool voor dit project. Het roofdiertje staat bekend als een typische soort van beboste gebieden. Hij verlaat echter ook het bos en kan leven in open gebieden met kleinere bosjes en kleine landschapselementen met voldoende dekking, mits er grotere boscomplexen op de achtergrond aanwezig zijn. ‘Project Boommarter’, onder leiding van Michiel Cornelis, wil meer informatie verzamelen omtrent het voorkomen van de boommarter. Ook in ons projectgebied. Het gebruik van deze cameravallen, in combinatie met lokstoffen zoals pindakaas, blijkt als techniek werkzaam en levert daarbij goede resultaten op. Eén van de doelstellingen van het ‘Project Boommarter’ is het identificeren. Boommarters hebben een gelige keelvlek. Door het in detail bestuderen van deze keelvlek is het mogelijk om individuen te herkennen en krijgt men zicht over het aantal en de verspreiding.

Bron: DW
Foto’s: DW