Laatste nieuws:
Grenspark Kalmthoutse Heide in beweging

Grenspark Kalmthoutse Heide in beweging

In 2021 lanceerde Vlaams minister Zuhal Demir een oproep om meer natuurgebieden als Nationaal Park Vlaanderen te erkennen om zo versnippering van de natuur tegen te gaan. Grenspark Kalmthoutse Heide en haar partners zagen de oproep als een kans om verder in te zetten op kwalitatieve natuur en recreatieve en toeristische ontwikkelingen van de regio. Grenspark Kalmthoutse Heide is een uitgestrekt natuurgebied van 6.000 ha. Rond het gebied werkt al meer dan twintig jaar een succesvolle grensoverschrijdende gebiedscoalitie samen aan het versterken van de natuur en het structureren van recreatie.

Bezorgdheden vanuit landbouw

Om tot een gedragen masterplan als Nationaal Park Vlaanderen te komen organiseert Grenspark Kalmthoutse Heide samen met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog. Naar aanleiding van een vergadering in dit proces vond gisteren een protestactie plaats, georganiseerd door de landbouwsector. Met het protest willen landbouwers hun bezorgdheden uiten over bedrijfszekerheid. Ze vrezen dat de komst van een Nationaal Park bedrijfsbeperkende maatregelen met zich meebrengt.

Niet onopgemerkt

De protestactie is niet onopgemerkt gebleven. De woordvoerder van de protesterende landbouwers heeft tijdens de vergadering de ruimte gekregen om de actie te kaderen en om de bezorgdheden vanuit de landbouwsector te uiten. Zo is er vraag naar garanties rond regelgeving in de toekomst.

Goed georganiseerde protestactie

“We bedanken de actievoerders voor hun goed georganiseerde protestactie. Op verzoek van de landbouwers is er een apart overleg geweest samen met de coördinator van Grenspark Kalmthoutse Heide. Daar hebben zij hun zorgen geuit over de wettelijke kaders die het Nationaal Park met zich meebrengt. De bezorgdheden zijn gehoord en geïnventariseerd. Hieraan wil ik toevoegen dat het label Nationale Parken geen bijkomende verplichtingen oplegt voor landbouwers, eigenaars of ondernemingen, zoals omschreven staat in het ontwerp van het Vlaamse Parkendecreet, echter de bezorgdheden hieromtrent heb ik niet kunnen wegnemen ” zegt voorzitter Martin Groffen.

Constructieve samenwerking

Tijdens de overlegmomenten gaan de deelnemers aan de slag rond vier pijlers: natuur, landschap, toerisme en educatie. Deelnemers vanuit verschillende sectoren zoals toerisme, landbouw, recreatie, educatie, natuur en lokale en provinciale besturen zijn in het proces vertegenwoordigd. De input van deze vergaderingen wordt verwerkt in een visienota die de basis kan leggen van een samenwerking voor de komende twintig jaar.

Bron en foto: Grenspark Kalmthoutse Heide

Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen