Laatste nieuws:
Grenspark Kalmthoutse Heide herkenbaarder door bruine gebiedsborden

Grenspark Kalmthoutse Heide herkenbaarder door bruine gebiedsborden

Dinsdag 9 oktober is het eerste, bruine gebiedsbord in Grenspark Kalmthoutse Heide onthuld door burgemeester Lukas Jacobs (Gemeente Kalmthout), Martin Groffen (voorzitter Grenspark), wethouder Jeffrey van Agtmaal (Gemeente Woensdrecht) en andere aanwezigen.

De internationaal bekende bruine borden ziet men vaak aan autowegen nabij Nationale Parken, landschappen en steden, zoals de Hoge Kempen, Brabantse Wal en Antwerpen. Ook Grenspark Kalmthoutse Heide hoort nu in dit rijtje van bijzondere gebieden thuis. De borden staan langs de gewestwegen, lokale wegen en provinciale weg die grenzen aan het Grenspark. Ze verwelkomen de bezoeker in dit unieke natuurgebied.

Bebording in het Grenspark

Naast deze bruine borden komt er bruine bewegwijzering naar de poorten en deelgebieden in het Grenspark. Zo weet de bezoeker van buitenaf, maar ook de inwoner, alle gebieden goed te vinden. Hiermee spreiden de bezoekers zich meer over het gehele Grenspark en wordt de druk op het natuurgebied beter verdeeld. Bij de poorten komen welkomstborden en infopanelen bij de poorten en deelgebieden. Hier krijgt de bezoeker meer informatie over wat er te zien en te doen is en welke routes er zijn. Dit gebeurt eind 2018 en begin 2019. De poorten zijn belangrijke onthaalplekken voor de bezoeker. We willen die welkomstfunctie versterken. Daarom zijn we op dit moment bezig met een project waarbij studenten verkennen of we de poorten beter in de spotlights kunnen zetten en of er nog ontwikkelingen nodig zijn bij de poorten.

Voorzitter Martin Groffen en coordinator Paul Ganzevles Grenspark
Voorzitter Martin Groffen en coordinator Paul Ganzevles Grenspark
Motto: Herkenbaar en zichtbaar

Zichtbaarder worden is een belangrijk streven van het Grenspark. Het Grenspark vertegenwoordigt immers een uitgestrekt grensoverschrijdend gebied, maar wordt niet altijd door de omgeving en bezoekers als zodanig herkend. Dat kan dus beter, want pas met die herkenning kunnen omwonenden zich meer betrokken voelen bij wat er in dit gebied allemaal speelt. Om het Grenspark zichtbaarder te maken, wordt het in het terrein en op kaart aangeduid. Dat je ziet wanneer je het gebied benadert, van Vlaamse zijde of van Nederlandse zijde. Dat je merkt hoe groot het is. Dat je ook ziet hoeveel bewoners, ondernemers en bezoekers in die omgeving thuishoren. Dit alles met een slimmere en eenduidiger bebording.

De borden zijn mede mogelijk gemaakt door de partners in het Grenspark, door de gemeente Kalmthout en Woensdrecht die ze geplaatst hebben, de gemeenten Kalmthout, Woensdrecht, Essen, District Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Agentschap voor Wegen en verkeer die de wegen beschikbaar stellen. En de provincie Noord-Brabant die twee borden op de Putseweg plaatst. Deze twee borden worden over enkele weken geplaatst.

Bron en foto’s: Grenspark Kalmthoutse Heide

Facebook14
Facebook
Twitter
Visit Us