Laatste nieuws:
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Officiële plaatsing eerste wegwijspaaltje Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.

Op vrijdag 29 april plaatsten Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs en de burgemeester van Woensdrecht, Steven Adriaansen, een eerste bereikbaarheidspaaltje in het grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Dat gebeurde in het bijzijn van Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Na de laatste grote heidebrand richtten de verschillende bestuurlijke overheden, de terreinbeheerders en de veiligheidsdiensten een werkgroep ‘Brandpreventie Kalmthoutse Heide’ op. Die moet lessen trekken uit de vorige heidebranden en verbetervoorstellen doen aan de betrokken gemeentes en hulpdiensten. De werkgroep heeft een aantal concrete voorstellen klaar.
“Die voorstellen gaan onder andere over betere bluswatervoorzieningen, betere berijdbaarheid van de wegen, slimmere begrazing van het gebied en betere bewegwijzering voor hulpdiensten met genummerde paaltjes,” vertelt brandweercommandant Ronny Van Riel. Dat laatste voorstel wordt nu uitgevoerd.

“De paaltjes zorgen ervoor dat de hulpdiensten zich perfect kunnen oriënteren in het uitgestrekte gebied”, gaat Van Riel verder. “Alle berijdbare wegen krijgen een nummer: GP001, GP002… De paaltjes staan op de kruispunten van al die wegen. Er staan pijlen op naar de volgende weg. Zo kan iedereen met een plan zich makkelijker oriënteren. Daarnaast kunnen bezoekers gedetailleerde informatie geven aan de hulpdiensten bij een brand of ongeval.”

“Als Brandweerzone Rand werken we intensief aan bijkomende brandpreventievoorstellen. Want interventie vermijden is voor ons als brandweer het hoofddoel’, besluit Ronny Van Riel.

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht vult aan: “Intussen zijn er ook extra grensovergangen gemaakt in het Grenspark. Die zorgen er op hun beurt voor dat de hulpdiensten makkelijk de landsgrenzen kunnen oversteken. Voordien was er maar één plaats waar dat kon.”

“Het hele project kost 21 000 euro”, weet Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs. “Dat bedrag deelden we in drie. De gemeente Woensdrecht, het Grenspark en de gemeente Kalmthout investeren elk 7 000 euro in die nieuwe paaltjes.”

Bron en foto: gemeente Woensdrecht

LS

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us