Laatste nieuws:
Regels voor het organiseren van evenementen vastgelegd

Gouverneur Cathy Berx overlegt met grenspartners over COVID-19

Gisteren organiseerde gouverneur Cathy Berx een digitaal overleg met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten. Dit samen met de deputatie en vertegenwoordigers van de hulpdiensten van de provincie, van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en verantwoordelijken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland.

Op regelmatige basis informatie uitwisselen

Gouverneur Cathy Berx bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse corona-maatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen, … De deelnemers waren blij met dit initiatief en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Geen noemenswaardige problemen

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld. Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen. Maar ook de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging en brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Grensoverschrijdende werkgroep

Met het oog op de eindejaarsperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht, die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.

Maximaal bijdragen aan gezondheid bewoners

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op en dit aan beide kanten van de grens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens. Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners”.

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook113
Facebook
Twitter