Laatste nieuws:
Goederenloods niet voor Essense verenigingen

Goederenloods niet voor Essense verenigingen

De goederenloods aan Hemelrijk, die momenteel volop wordt gerestaureerd, zal niet voor het Essense verenigingsleven worden gebruikt. Een voorstel van N-VA/PLE om dat wel te doen, werd in de gemeenteraad van 30 april door CD&V en sp.a afgewezen.

Aankoop loods

Ondertussen meer dan tien jaar geleden kocht het Essense gemeentebestuur de monumentale, maar vervallen voormalige goederenloods, aan Hemelrijk, zonder een bestemming ervoor vast te leggen. Vorig jaar werd van start gegaan met de restauratie, waarvoor ongeveer 4,6 miljoen EUR belastinggeld werd uitgetrokken, grotendeels vanwege de Vlaamse overheid.

Voor verenigingen

Ondertussen werd een traject gevolgd om tot een bestemming te komen. Robin Jacobs (N-VA/PLE): “Er kwamen verschillende voorstellen op tafel, maar geen daarvan weegt echt op tegen de miljoenen die door de gemeenschap worden geïnvesteerd. Daarom stelden we nu voor om te beslissen om de loods als infractructuur voor de verenigingen te gebruiken.”

Noden bepalen met behoeftenonderzoek

“Dat daar nood aan is, bleek herhaaldelijk in de voorbije maanden, onder meer naar aanleiding van de waarschijnlijke sluiting van ‘t Gildenhuys in de Stationsstraat,” stelt Tom Bevers (N-VA/PLE). “Het is niet uitgesloten dat de komende jaren nog meer verenigingen op straat komen te staan. Bovendien ontbreekt het Essen ook aan een podiumzaal. Vandaar ons voorstel.” “De juiste invulling kan dan op basis van een behoeftenonderzoek gebeuren,” vult Jacobs aan, “waarbij we ook de plannen van privé-eigenaars met andere zalen in Essen in kaart kunnen brengen.”

CD&V en sp.a geven loods uit handen

De meerderheidspartijen CD&V en sp.a wezen het voorstel echter af. Zij willen met een privé-uitbater in zee. Bevers: “We hebben niets tegen de plannen voor Transportopolis of Robotland. Maar het is duidelijk dat de meerwaarde voor Essen, zowel financieel als voor het sociaal-culturele leven van dit project, te beperkt is om daarvoor een overheidsgebouw van bijna 5 miljoen EUR ter beschikking te stellen.”

Nieuw verenigingencentrum

CD&V en sp.a argumenteerden dat er bovenop dat geld nog bijkomende kosten nodig zouden zijn, om het gebouw bruikbaar te maken. Zelfs na de dure restauratie zou het immers niet eens tochtvrij zijn. Bovendien wensen beide partijen de Statiewijk als cultuurwijk uit te bouwen, maar de loods ligt net aan de overkant van de spoorweg. De beide meerderheidspartijen blijven daarom bij hun voornemen om een nieuw verenigingencentrum te bouwen aan, of in de plaats van, het huidige Parochiecentrum in de Kerkstraat. “Dat zijn vage plannen op lange termijn, die uiteindelijk wellicht even veel geld zouden kosten. Het is toch wel erg vreemd om een bestaand gebouw niet te willen gebruiken en er tegelijk een nieuw te willen bouwen,” besluit Robin Jacobs.

Bron: N-VA/PLE

Facebook96
Facebook
Twitter
Visit Us