Laatste nieuws:
Gigantisch foliescherm moet veen nat houden (en CO2-uitstoot tegengaan)
Veengebied De Nol waar de foliescherm geplaatst zal worden © Frederik Naedts

Gigantisch foliescherm moet veen nat houden (en CO2-uitstoot tegengaan)

Aan de rand van de Kalmthoutse heide ligt de Nol, een voormalig veengebied dat dreigt uit te drogen. Als een veengebied droogvalt, komt alle CO2 vrij die duizenden jaren geleden opgeslagen werd in de grond.

Om dit tegen te gaan moet het veen voldoende nat blijven en hersteld worden. Daarom gaat Natuurpunt, in het kader van het Europees project Interreg CANAPE, een foliescherm van 1000 meter lang en 5 m diep plaatsen rondom het gebied om het nat te houden.

Hogere waterstand

Het scherm zorgt voor een hogere waterstand, zodat het veen niet in contact komt met de lucht, waardoor het niet afgebroken wordt. In Nederland en Denemarken, waar nog meer veengebieden voorkomen, passen ze deze methode reeds decennia toe. Voor Vlaanderen is het een nieuwe techniek. Door de vernatting van de Nol te combineren met begrazing krijgen zeldzame planten en veenmossen terug meer licht, waardoor ze weer kunnen groeien. Hierdoor zullen plantenresten niet meer verteren en zal het veenpakket aangroeien en op zijn beurt CO2 binden. Bovendien is het een ideaal leefgebied voor vogels die van veen en rust houden. Wie weet komt de kraanvogel hier ooit nog broeden.

Bron: Natuurpunt.be
Foto: © Frederik Naedts

Facebook74
Twitter
Follow Me
Tweet