Laatste nieuws:
Geurhinder Renders aangepakt

Geurhinder Renders aangepakt

Sinds enkele maanden kampt gemeente Malle met geurhinder, veroorzaakt door de biovergistingsinstallatie van de firma Renders. Na verschillende meldingen won het bestuur advies in bij het agentschap Zorg en Gezondheid, dat geen rechtstreekse gezondheidsproblemen vaststelde. De infrastructuur wordt nu grondig aangepast.

De afgelopen maanden werd Malle meermaals geconfronteerd met geurhinder, veroorzaakt door de biovergistingsinstallatie van de firma Renders,Gemeentebos 6. Heel wat inwoners lieten weten dat ze hinder ondervonden van de geur: ramen moesten gesloten blijven en een aantal inwoners maakten zich zorgen over hun gezondheid.

Daarom won het gemeentebestuur advies in bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Een concreet antwoord kon deze instantie helaas niet bieden. Geurhinder en de effecten ervan op de volksgezondheid zijn blijkbaar moeilijk te meten en te beoordelen.

Algemeen bevestigt het agentschap dat geur verschillende effecten kan teweegbrengen die als nadelig voor de gezondheid worden beschouwd. Het gaat om (ernstige) hinder, verstoring van gedrag of activiteiten en stressgerelatieerde gezondheidseffecten. De ene persoon is gevoeliger aan de geurhinder dan de andere en kan bijgevolg meer of minder ongemak ervaren.

De geur van de vergistingsinstallatie komt vooral voort uit organisch-biologische afvalstromen. Er werd door de afdeling Milieu-inspectie eenmalig een luchtmeting uitgevoerd aan het bedrijf, maar de gemeten waarden waren zeer laag. Op basis van deze lage waarden aan de uitgang van het biobed, schat het agentschap Zorg en Gezondheid in dat de gezondheidsrisico’s beperkt zijn. Er kon geen analyse worden uitgevoerd van de concentraties in het woongebied, maar wel is zeker dat deze lager zijn dan die op het bedrijf zelf.

Naar aanleiding van verschillende meldingen, zal de biovergistingsinstallatie grondig aangepast worden. Dit is bovendien noodzakelijk in het kader van de veranderende wetgeving. De exploitant heeft voor de aanpassingen de nodige vergunningen op zak en de werkzaamheden zijn ondertussen in volle voorbereiding.

Eind mei wordt begonnen aan de bouw van nieuwe betonnen silo’s. In augustus wordt vervolgens een nieuwe hal voor inputstromen met bijhorende luchtbehandelingsinstallatie gebouwd. Alle stof- en geurhinderende activiteiten worden zo ondergebracht in gesloten ruimtes. De hal wordt dus zo gebouwd dat hinderlijke geur niet meer buiten raakt zonder behandeling. Voor meer informatie over de aanpassingswerken kan u het milieuvergunningsdossier van het bedrijf raadplegen, dat ter inzage ligt bij de dienst leefmilieu van de gemeente Malle.

Tot slot werden enkele maatregelen opgelegd om de hinder nu al tot een minimum te beperken. Een aantal biologische afvalstromen mogen preventief niet meer worden verwerkt in de installatie. De opslag van inputstromen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toezicht op de installatie. Ze volgen het dossier nauwgezet op, net als het gemeentebestuur.

INFO: dienst leefmilieu, leefmilieu@malle.be, 03 310 06 35.

Bron en foto: gemeente Malle

AJ

Facebook3
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us

Lees meer:

26/10 Eén dag tegen woninginbraken - woninginbraak

26/10 Eén dag tegen woninginbraken

In België worden meer dan 6 inbraken geregistreerd per uur! Ontdek wat je moet doen …

Licht uit!

Lichten uit!

Zaterdag 20 oktober is de nacht van de duisternis. Vele gemeenten laten dan voor een …

Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Ingezonden brief Wij zijn verhuisd naar een appartement en onze schoonzus is overleden. Wegens leegstand …