Laatste nieuws:
Geniet in 2019 van energiepremies en fiscale voordelen

Geniet in 2019 van energiepremies en fiscale voordelen

In Vlaanderen worden in 2019 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerder (Fluvius – de nieuwe naam voor Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Vanaf 2019 is er een nieuwe premie voor wie een warmtepompboiler plaatst. Wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, kan genieten van de totaalrenovatiebonus.

Korting op de onroerende voorheffing

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50% op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar – 50% korting) en maximaal E60 (5 jaar – 100% korting). En wie een gezinswoning aankoopt, kan 1% korting krijgen op zijn registratierechten als u van plan bent om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren.

Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen: www.energiesparen.be/subsidies

Vragen over renovatie bij het energiehuis

Vanaf 2019 wordt het energiehuis in uw gemeente hervormd. U kunt er vanaf nu terecht met al uw vragen over de renovatie van uw woning. Beschermde afnemers kunnen er een energielening afsluiten aan 0% rentevoet (JKP 0%). U kunt tot 15.000 euro renteloos lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar. Meer info over de energielening en het energiehuis in uw gemeente: www.energiesparen.be/energielening. Essenaren die de Vlaamse energielening willen aanvragen of hierover meer vragen hebben, kunnen zich wenden tot Igean dienstverlening (https://dienstverlening.igean.be/algemeen/3387/default.aspx?id=1329). Deze werd erkend als ‘energiehuis’ en is een samenwerking van 27 gemeentebesturen en OCMW’s.

Nieuw EPC vanaf 2019

Vanaf 2019 wordt het nieuwe EPC gelanceerd. U heeft een EPC nodig als u uw woning gaat verkopen of verhuren. U kunt ook vrijwillig een EPC voor uw woning laten opmaken. Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning. Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Door het label toe te voegen, zal de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement kunnen inschatten en zal hij deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen.

Let op: de Vlaamse renovatiepremie en Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie wordt gewijzigd. De renovatiepremie en verbeteringspremie zullen samenvallen. De aanpassingspremie zal blijven bestaan voor woningaanpassingen voor 65+. Meer informatie volgt hier later nog over.

Meer info?
Energiehuis: Igean Energielening, Dooraardstraat 60 te 2610 Wommelgem, tel: 03 350 08 06, energielening@igean.be of via hun website
Energiebesparende maatregelen of fiscale voordelen: energiesparen.be/subsidies, of voor een eerste informatie bij het omgevingsloket in het gemeentehuis.

Bron: gemeente Essen

Facebook19
Facebook
Twitter
Visit Us