Gemeentelijke subsidie voor zwaluwnesten

Gemeentelijke subsidie voor zwaluwnesten

In Kalmthout zijn er nog grote populaties zwaluwen. Het gaat over drie soorten: de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de gierzwaluw. Die hebben het echter steeds moeilijker om te overleven. Ze vinden onvoldoende geschikte broedlocaties.

Alle zwaluwsoorten in België zijn beschermde vogelsoorten. Daarom is het verboden om nesten, eieren en/of jongen weg te nemen. De gemeente Kalmthout wil de zwaluwen en hun nesten ondersteunen met een subsidie voor de eigenaars van het huis waar ze nesten maken.

Jaarlijks kan iedere eigenaar voor zwaluwennesten met jongen een premie aanvragen. Het bedrag wordt bepaald door het aantal nesten op de locatie. Enkel bewoonde nesten komen in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest worden aangezien als één nest. Nieuwe aanvragen gebeuren via het aanvraagformulier of op de milieudienst.

Wie vorige jaren al een aanvraag indiende, kan de subsidieaanvraag gewoon telefonisch verlengen. Vermeld duidelijk naam, adres, zwaluwsoort (huis-, boeren- of gierzwaluw) en het aantal bewoonde zwaluwnesten. Wijzigde je rekeningnummer recent? Geef dat dan ook even door. Bedankt om onze zwaluwen een tijdelijk onderkomen te bieden deze zomer!

INFO: duurzaamheid@kalmthout.be, 03 620 22 64

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook212
Twitter
Follow Me
Tweet