Laatste nieuws:
gemeentelijke-administratieve-sancties-gas

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, … het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Wuustwezel over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

Vanaf 1 januari 2017
Als gemeentebestuur proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig. Deze werden opgenomen in het nieuwe ‘GAS-reglement’, dat de gemeenteraad van Wuustwezel heeft goedgekeurd eind november 2016 en dat ingaat op 1 januari 2017.

De procedure
De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie. Zij maken het proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar. Voor Wuustwezel is dit de intercommunale IGEAN. De sanctionerend ambtenaar verwittigt de overtreder met een aangetekend schrijven over de vastgestelde overtreding. De overtreder heeft dan 15 dagen de tijd om zich mondeling of schriftelijk te verdedigen en kan zich hierin laten bijstaan door een advocaat. Minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen. Uiteindelijk beslist de sanctionerend ambtenaar of hij de overtreder vrijspreekt of een sanctie oplegt.

Mogelijke sancties
Wie zich niet aan de GAS-regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro. Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting.

Wat mag en niet mag
Wat mag en niet mag leggen we je beknopt uit in volgend overzicht.

Het volledige GAS-reglement kan je ook opvragen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. In december zal er ook nog een brochure worden verspreid.

Bijlage:
GAS-reglement_20161024.pdf

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JV

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us