Laatste nieuws:
Gemeentebestuur gaat voor een gezonde gemeente

Gemeentebestuur gaat voor een gezonde gemeente

Op maandag 19 juni ondertekende de gemeente Essen – vertegenwoordigd door schepen van gezondheid Brigitte Van Aert – het Charter Gezonde Gemeente. Door het ondertekenen van het Charter engageren de gemeenten zich om de komende 6 jaar in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Essen was niet alleen. Maar liefst 21 gemeenten uit de regio van Logo Antwerpen ondertekenden het charter.

Door mensen de juiste informatie te verschaffen, hen te sensibiliseren en de leefomgeving aan te passen, inspireren gemeenten hun inwoners om van de gezonde keuze de makkelijkste keuze te maken. Daar draait het om.

Want ook al stijgt onze levensverwachting jaar na jaar en behoort ons zorgsysteem tot de beste ter wereld, toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving. Bovendien is er nog veel werk aan het verkleinen van de gezondheidskloof.

Wat is gezonde gemeente?

Gezonde Gemeente is een kadermethodiek. Dat wil zeggen dat het praktische instrumenten aanreikt die gemeenten helpen om stap voor stap een lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. Logo Antwerpen ondersteunt hen daarin.

Sara Bertels, coördinator van Logo Antwerpen, aan het woord:

“Iedereen vindt gezondheid belangrijk maar de gezonde keuze maken is soms moeilijk. Een omgeving die de gezonde keuze gemakkelijker maakt stimuleert om te bewegen, gezond te eten, elkaar te ontmoeten,… Als Logo-medewerker hebben we een aantal tools voorhanden om de lokale besturen hierin te begeleiden. We focussen daarbij op een langere termijn visie, een aanpak met verschillende strategieën en bewaken dat wat we doen de juiste mensen bereikt.”

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook12
Facebook
Twitter