Laatste nieuws:
Gemeente werkt aan duurzaam bosbeheer in Horendonkse bossen

Gemeente werkt aan duurzaam bosbeheer in Horendonkse bossen

Wandelaars en bezoekers van de Horendonkse bossen kunnen de komende weken het geluid van kettingzagen horen. De vellingswerken zijn nodig om de het bos te beschermen. Vreemde uitleg? We leggen het graag uit.

De Bosgroep Antwerpen Noord en de gemeente Essen sloten een samenwerkingsovereenkomst af om op een aantal locaties in de Horendonkse bossen Amerikaanse vogelkers in bedwang te houden. De komende weken voert het maatwerkbedrijf Natuurwerk vzw in opdracht van de gemeente deze werken uit. Amerikaanse vogelkers is een uitheemse boomsoort, ook wel ‘exoot’ genoemd. De boom werd ooit geïmporteerd voor houtwinning. Ondertussen verspreidt deze zich zo sterk en groeit ze zo snel dat ze inheemse soorten verdringt. Dat is op termijn nefast voor zowel het bos als voor de vogels, dieren en insecten die er leven.

Afhankelijk van de locatie, de terreinsituatie, de bosdoelstelling en de hoeveelheid Amerikaanse vogelkers, stippelden we een aangepast beheer uit. Daarom werken we volgens deze aanpak:
Elimineren: op korte of lange termijn de exoot sterk terugdringen tot helemaal verwijderen.
Controleren: het aandeel van de exoot in het bos stabiel houden of enigszins beperken, zodat ook andere soorten zoals berk of eik zich kunnen vestigen.
Accepteren: de exoot krijgt z’n plaats in het bos, er wordt niet gestuurd.

Mogelijk brengen deze werken tijdelijk enige hinder mee. Er komen borden in het bos om wandelaars te informeren.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet