Laatste nieuws:

Gemeente pakt leegstand en verwaarlozing aan

De gemeente Essen pakt langdurige leegstand aan en wil de eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. Een leegstaand pand heeft een negatieve impact op de leefomgeving, als eigenaar loop je mogelijke huurgelden mis en kan de waarde van het pand verminderen.
Sinds 29 november 2011 beschikt de gemeente Essen over een reglement tot vaststelling en heffing van leegstaande woningen en gebouwen. Dit reglement werd vernieuwd en goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2017. Het reglement legt zowel de vaststelling als de heffing vast. De bedragen van de heffing werden aangepast en de vrijstellingen werden herbekeken.

Verkoop of verhuur je woning
Eigenaars van leegstaande woningen kunnen leegstand op verschillende manieren aanpakken, zoals zelf bewonen, verkopen of verhuren (particulier of via het Sociaal Verhuurkantoor Essen). Leegstaande bedrijfsgebouwen blijven een gewestelijke materie. Zij worden opgenomen in de gewestelijke inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Ook heffing voor verwaarlozing
Ook aan verwaarlozing werd een heffing gekoppeld. Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als het ernstige zichtbare tekenen van verval vertoont. Denk hierbij aan het verval van buitenmuren, dakgoten, schoorsteen … De verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Afhankelijk van het puntenaantal dat hierbij gescoord wordt, wordt de woning of het gebouw geïnventariseerd als verwaarloosd.

De gemeentelijke reglementen vind je hier.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us