Laatste nieuws:
Gemeente pakt Heikantstraat in fases aan

Gemeente pakt Heikantstraat in fases aan

In 2017 pakt de gemeente een deel van de Heikantsraat aan. Vanaf de spoorweg tot aan de Leemstraat komt er een nieuwe laag asfalt. Vanaf de Heikantlaan tot huisnummer 88 leggen we de zachte bermen opnieuw aan en vervangen we acht bomen.

Rooien van bomen voor 30 maart
Enkele jaren geleden werd de zachte berm aan de woningen ter hoogte van Brico heraangelegd met grasdals en platanen. Dat doen we nu ook in het eerste deel van de Heikantstraat; meer bepaald vanaf de Heikantlaan tot huisnummer 88. Acht oude paardenkastanjes en lindes hebben de goten omhooggeduwd. Verschillende bomen zijn bovendien aangetast door bloedingsziekte, waardoor ze binnen afzienbare tijd sowieso zullen afsterven. Om de berm opnieuw aan te leggen worden de 8 bomen gerooid vóór 30 maart. Dat doen we voor deze datum om te voorkomen dat er jonge vogels nesten gaan bouwen in de bomen. We willen vermijden dat de dieren in volle broedperiode het slachtoffer worden van de kapwerken.

Asfalteringswerken, heraanleg bermen tijdens late zomer
Vermoedelijk eind augustus of in september worden de goten en de zachte berm aangepakt en komt er een nieuwe asfaltlaag. De bermen voor de woningen worden uitgegraven en voorzien van de nodige fundering. De bestaande opritten zullen in klinkers worden aangelegd.

Heraanplant en inzaaien van de grasdals in het najaar
Pas in het najaar, als de eerste vorst terug in het land is, kunnen de nieuwe bomen aangeplant worden. De platanen, een zuilvormige soort, worden geplant in een wortelgeleidingssysteem zodat de wortels de grasdals niet omhoog kunnen duwen. De bermen met grasdals kunnen ook pas in het najaar worden ingezaaid.

Herinrichting schoolzone
De gemeente wil de fiets- en voetpaden in de Mastraat, de Leemstraat en rondom de kleuterschool Heikant herbekijken. Hierbij willen we rekening houden met de verkeerssituatie aan de Potlodenschool en de serviceflats. Er wordt volop gewerkt aan een ontwerp om dit gezamenlijk aan te pakken. Een timing voor deze werken kunnen we nog niet meegeven.

Meer details
Zodra de exacte data van de wegenwerken gekend zijn, worden de buurtbewoners hiervan op de hoogte gebracht door de aannemer.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us