Laatste nieuws:
Gemeente Essen koopt transparante mondmaskers aan

Gemeente Essen koopt transparante mondmaskers aan

Iedereen die nood heeft aan een transparant mondmasker om beter te communiceren met dove of slechthorende mensen, kan dit aanvragen bij de de gemeente Essen. Lees hier ook het interview met Tim Geysen, papa van Plien die sinds haar geboorte doof is.

Aanvragen?

Stuur een mail naar els.michielsen@ocmw.essen.be of bel naar 03 690 05 50. Dan wordt ervoor gezorgd dat jij een transparant mondmasker krijgt.

Waarom een transparant masker?

Voor doven en slechthorenden is de samenleving niet altijd toegankelijk. Er zijn verschillende vormen van doofheid en slechthorendheid. Voor dove en slechthorende mensen is visuele informatie beter toegankelijk dan auditieve informatie. In coronatijd is de communicatie extra lastig omdat we mondkapjes moeten dragen en 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Mondkapjes maken liplezen onmogelijk en de afstand maakt het mondbeeld kleiner en lastiger te volgen. Daarom volgende tips om beter te communiceren met een doof of slechthorend persoon.

Tips

-Maak oogcontact.
-Soms reageert een doof of slechthorend persoon niet omdat die je niet hoorde. Dat betekent niet dat die persoon je negeert. Maak oogcontact en wuif eventueel
rustig met je handen.

Check hoe jullie kunnen communiceren

Iedere dove/slechthorende is anders. Check bij je gesprekspartner hoe die wil communiceren door dit gewoon te vragen ‘hoe kan jij mij het beste verstaan?’.

Mondkapje af

Door het mondkapje kan een dove/slechthorende niet zien wanneer je praat en wat je zegt. Liever je mondkapje ophouden? Schrijf het dan op of gebruik ondersteunende gebaren.

Rustig en duidelijk praten

Praat rustig en duidelijk. Het is niet nodig om extra te articuleren of harder te praten. Probeer niet te mompelen of met een accent te praten: dit maakt het moeilijker om
je te verstaan.

Gebruik je handen

Gebaar, wijs dingen of de richting aan. Beeld dingen uit ter ondersteuning van je woorden. Kun je zelf het gebaar bedenken voor ‘kom mee’, ‘drinken’ of ‘telefoon’?

Wees goed zichtbaar

Verwijder obstakels en zorg ervoor dat er licht op je gezicht en handen schijnt. Zorg dat je handen vrij zijn en er niets in je mond zit.

Schrijf/typ wat je wilt zeggen

Pak pen en papier of typ op je mobiel via Whatsapp of Notities. Gebruik eventueel de app ‘Make it big’, die maakt grote letters die op een afstandje goed te lezen zijn.

Spraakvertaal-apps

Gebruik speech-to-text apps, zoals Google Live Transcribe, Ava of Speaksee, die gesproken taal naar tekst omzetten.

Tolk op afstand

Voor langere of ingewikkelde gesprekken kun je vragen of de dove/slechthorende persoon een tolk kan regelen die via een videogesprek tussen jullie tolkt.

Communiceren met doofblinden

Er zijn doven of slechthorenden die blind zijn of slecht zien. Naast de eerder genoemde tips kun je ook het volgende doen: maak contact door rustig op de
schouder te tikken en/of met blokletters in de handpalm te schrijven. Met je hand tikken op de arm of schouder is een ‘ja’, en heen en weer wrijven is een ‘nee’.

Gratis apps

Er zijn gratis accurate spraak naar tekst apps beschikbaar. Goede ervaringen opgedaan met

Live transcriptie & geluidsmeldingen – Apps op Google Play (voor Android)
Professionele & AI-gebaseerde Ondertiteling voor Doven & Hoeders | Ava (Android en IOs)

Meer info?

www.dovenschap.nl

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook125
Facebook
Twitter