Laatste nieuws:
Geen fietspad van Essen-Hoek naar Huijbergen

Geen fietspad van Essen-Hoek naar Huijbergen

In de Essense gemeenteraad van 30 maart kwam het tot een stemming over een voorstel van Kevin Ooye en Anne Somers (N-VA/PLE) om een fietspad aan te leggen van de kerk van Essen-Hoek tot aan de Nederlandse grens. Het voorstel werd door CD&V en Vooruit weggestemd.

Tussen de auto’s door laveren

Sinds enkele jaren ligt er een veilig fietspad langs de Moerkantsebaan van Essen-Centrum tot in Hoek. Maar wie verder wil rijden in de richting van de Nederlandse grens, moet tussen de auto’s laveren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroegen zowel N-VA/PLE als CD&V daarom om een vrijliggend fietspad, om zo Essen nog beter in het fietsnetwerk van over de grens te integreren. Het fietspad werd echter niet in het meerjarenplan van de CD&V-Vooruitcoalitie opgenomen. N-VA/PLE-gemeenteraadsleden Anne Somers en Kevin Ooye vonden dat een gemiste kans en legden een voorstel aan de gemeenteraad voor, om alsnog op middellange termijn een fietspad in de planning op te nemen en om ook het voetpad voorbij de kerk te verlengen.

Gevaarlijke weg

“We kregen als antwoord dat er nog andere plaatsen in Essen zijn waar het fietspad en het voetpad verbeterd moet worden,” stelt Anne Somers. “En dat klopt natuurlijk. Daar moet evengoed werk van gemaakt worden. Maar de mensen van Hoek en de fietsers die daar passeren, hebben even goed recht op verkeerveiligheid als de overige Essenaren.” De trajectcontrole die twee jaar geleden op dit stuk van de Moerkantsebaan werd geïnstalleerd heeft de snelheid van het autoverkeer weliswaar wat verlaagd, maar de fietsers wordt nog steeds naar de rand van de rijweg gedrukt. Het gaat om een drukke route met veel woon-werkverkeer vanuit Essen naar het havengebied, maar er komen ook veel fietsers naar Nederland of de Huijbergsebaan.

Geen prioriteit

Schepen Brigitte Quick (CD&V) bleek niet te vermurwen: het fiets- en voetpad staat niet op de lijst van de voorziene investeringen. Kevin Ooye: “Dat klopt, maar daar zit net het probleem. Essen moet veel meer investeren in veiliger fiets- en voetpaden. Er worden niet alleen te weinig investeringen voorzien, van wat er wel wordt gepland wordt ook een groot deel niet uitgevoerd. Zo komen we er natuurlijk nooit.”
Uiteindelijk kwam het tot een stemming. N-VA/PLE kreeg de steun van het VB en van CD&V-raadslid Van Loon. De overige CD&V-raadsleden en de Vooruitfractie stemden tegen het voorstel. Als troostprijs zullen er grasdals worden aangelegd in de berm, zodat wandelaars toch een beetje meer comfort krijgen. Tenzij ze natuurlijk een kinderwagen bijhebben of in een rolstoel zitten.

Bron en foto’s: N-VA/PLE

Facebook180
Facebook
Twitter