Laatste nieuws:
Geen ecoduct voor GroenRand

Geen ecoduct voor GroenRand

Tien miljoen euro gaat de Vlaamse overheid de komende vijf jaar spenderen aan afrasteringen, ecotunnels en ecoducten. Over vijf jaar zouden in Vlaanderen 15 projecten gerealiseerd moeten zijn.

Een ecoduct of -tunnel verbindt natuurgebieden met mekaar, zo kunnen dieren veilig de weg oversteken. In het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) zijn vijftien Vlaamse projecten opgenomen, waar de volgende vijf jaar in geïnvesteerd wordt. Maar het voorgestelde ecoduct van GroenRand heeft bot gevangen. Voorgesteld werd om een ecoduct aan te leggen over de E-34, ter hoogte van de vallei van de Delfte beek (Zoersel). GroenRand gaf hoge prioriteit aan een natuurverbinding vertrekkende vanuit het project rond het Navo-vliegveld (*) met een verbinding richting Krabbelshof/ KrabbelsBroek/ Lovenhoek/ Molenbos/ Schupleer/ Vuilvoort (Vorselaar/Zandhoven/Grobbendonk).

(*) Het plan rond het vliegveld omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als ‘erfgoedlandschap’ en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied ‘Herenbos, Heihuizen en Zalfen’, het natuurgebied ‘Zalfens Gebroekt’ en de bossen rond het ‘domein Blommerschot en Beulkbeemden’.

Er worden wel ecotunnels/ecoduikers voorzien op de E34/A21 (Ranst-Zandhoven-Zoersel -Malle-Vorselaar-Lille). De aanleg van deze toekomstige nieuwe ecopassages worden gekoppeld aan een ‘ontsnipperingsstudie E34’. GroenRand heeft geen idee waar deze ecotunnels gelegen zijn en of zij deels het ecoduct kunnen vervangen. Alles moet nog bestudeerd worden. GroenRand blijft erop hameren dat ecotunnels en duikers onvoldoende zijn op die locatie.

Alles blijft dus nog een groot vraagteken!!!

DW

Facebook13
Facebook
Twitter