Geen afvalophaling door winterweer

Geen afvalophaling door winterweer

De sneeuwbuien veroorzaken problemen bij de inzameling van de GFT+-containers. IGEAN en de gemeenten doen samen met de ophaler alles wat mogelijk is om de problemen tot een minimum te beperken. Toch is het voor de ophaler niet altijd mogelijk om in alle straten het afval op te halen. De ophaler zal echter steeds trachten de straten te bedienen als dit op een veilige en verantwoorde manier kan op het moment van de ophaling.

Door deze weersomstandigheden duren de ophalingen ook langer en wordt het afval soms op andere tijdstippen opgehaald dan wat u misschien gewend bent. Indien het afval niet werd opgehaald, vragen wij u het afval terug binnen te nemen en dit bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden.

Meer informatie via de milieulijn van IGEAN: 03 350 08 14.

Bron en foto: gemeente Essen

JV

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us