Geef je op voor de Johnson & Johnson-dagen in Vaccinatiecentrum Noorderkempen

Geef je op voor de Johnson & Johnson-dagen in Vaccinatiecentrum Noorderkempen

Ben je 18+ en kreeg je nog geen eerste vaccinatie? Op zondag 25 juli en zaterdag 7 augustus organiseert het vaccinatiecentrum een Johnson & Johnson-dag. Er zijn 3.000 vaccins ter beschikking.

Ben je 18 jaar of ouder en kreeg je nog geen eerste vaccinatie, dan kan je je opgeven voor één van die J&J-dagen. Het Vaccinatiecentrum Noorderkempen legt een lijst aan van inwoners van Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel vanaf 18 jaar en jonger dan 41 jaar. Kreeg je een uitnodiging voor een Pfizer-vaccin? Werd die eerste prik al ingepland of bevestigd? Dan kan je je uitzonderlijk toch nog laten vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson. Zodra je de bevestiging ontvangt voor de J&J-prikdag, vervallen je andere afspraken.

Interesse?

Vaccinatie met vaccins van Johnson & Johnson in het Vaccinatiecentrum Noorderkempen vinden plaats op zondag 25 juli en zaterdag 7 augustus. Als je er graag bij bent, kan je je inschrijven op het aanmeldformulier.

Voordelen versus nadelen

Het vaccinatiecentrum nodigt je per mail uit. Opgelet! Wie zich opgeeft om gevaccineerd te kunnen worden met het vaccin van Johnson & Johnson, moet dus op minstens één van die beide momenten beschikbaar zijn. Wie zich opgeeft voor vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson moet de voordelen van een vaccinatie met dit vaccin afwegen tegen de nadelen en het risico op een ernstige bijwerking. Bekijk de risico’s verbonden aan de vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson via https://www.qvax.be/jnj_pdf_nl.pdf.

Samengevat:

De voordelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:
-Je bent sneller gevaccineerd en dus sneller beschermd.
-Je hebt maar één prik nodig om volledig beschermd te zijn. De werking van het vaccin van Johnson & Johnson is wel pas volledig effectief vier weken nadat de vaccinatie heeft plaatsgevonden.
-Je spaart mogelijk een paar PCR-tests uit als je binnenkort wil reizen in Europa omdat je eerder volledig gevaccineerd zal zijn.

Nadelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:
-De bescherming tegen besmetting is lager dan bij mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna).
De bescherming tegen ziek worden wanneer je, ondanks vaccinatie, toch besmet raakt met het coronavirus is ook (iets) lager dan bij Pfizer en Moderna.
-Er bestaat een kans op (ernstige) bijwerkingen. De kans is groter bij dertigers dan bij twintigers en groter bij vrouwen dan bij mannen. Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-besmetting is en hoe meer het voordeel van een vaccinatie dus opweegt tegen het mogelijke nadeel van een zware bijwerking.

Door je op de lijst aan te melden, bevestigen 18- tot 41-jarigen dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Daarom geven we ze hier nog even mee.

Wie gevaccineerd wordt met het Johnson & Johnson-vaccin, moet tot drie weken na de vaccinatie opletten voor de volgende symptomen, contact opnemen met zijn/haar behandelende arts en de recente vaccinatie vermelden als deze symptomen zich zouden voordoen:
-kortademigheid
-pijn ter hoogte van borst
-aanhoudende buikpijn
-zwelling van een been
-hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
-kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats

Als je wil, kan je je inschrijven op het aanmeldformulier.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay