Laatste nieuws:
Geef je mening over de toekomst van de kerken

Geef je mening over de toekomst van de kerken

De gemeente Kalmthout maakt samen met haar vijf parochies een kerkenbeleidsplan op. Het gaat over de toekomst van de parochies en hun kerkgebouwen. De Vlaamse overheid en de bisschoppen vragen om ernstig na te de denken over het gebruik van kerkgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om kerken te sluiten, maar wel moeten we ons de vraag stellen of ze niet een ‘te grote jas’ zijn voor onze parochies.

Omdat participatie van kapitaal belang is voor de opmaak van een realistisch en gedragen kerkenbeleidsplan, is er een bevraging opgesteld door de parochies. Zo kan iedereen zijn persoonlijke mening geven. Je kan de bevraging online invullen op www.olv-essen-kalmthout.tk of een papieren versie vragen aan de verantwoordelijke van elke parochie. Dat kan nog tot 12 november. De resultaten worden nadien meegedeeld en besproken op drie infoavonden:

• Woensdag 28 november, 19 uur, kerk Kalmthout-Centrum
• Dinsdag 4 december, 20 uur, kerk Nieuwmoer
• Maandag 10 december, 19 uur, kerk Heide

INFO: eddymarstboom@gmail.com

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us