Laatste nieuws:
Gasthuisstraat wordt schoolstraat

Gasthuisstraat wordt schoolstraat

Vanaf 13 mei tot het einde van het schooljaar zal een gedeelte van de Gasthuisstraat in Gooreind ‘s ochtends (van 8.10u tot 8.30u) ingericht worden als schoolstraat voor een rustigere schoolomgeving. Op vraag van het oudercomité van Gemeenteschool Klim Op en in samenwerking met de lokale politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zal een gedeelte van de Gasthuisstraat in Gooreind vanaf half mei ingericht worden als schoolstraat.

Het begin van de straat (aan de schoolpoort) wordt dan aan het begin van de schooldag gedurende een 20-tal minuten afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Enkel ‘s ochtends
Na school is het minder druk omdat de kinderen in rijen naar verzamelpunten aan de kerk, aan ’t Schoolhuis of naar de Pastorietuin worden begeleid. De schoolstraat zal daarom enkel ’s morgens worden ingericht.

Testperiode vanaf half mei
De testperiode loopt van half mei tot einde schooljaar. Daarna bekijken we met alle betrokkenen wat goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie kunnen we overgaan tot een definitieve invoering. Dit project past in de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ van de Vlaamse overheid. Zij deden een oproep naar scholen om schoolstraten in te richten. Op die manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

Meer informatie over deze campagne vind je op paraatvoordeschoolstraat.be

Kerkplaats en omgeving
We willen niet enkel de Gasthuisstraat veiliger maken voor schoolgaande kinderen maar ook de ruimere schoolomgeving van Gemeenteschool Klim Op en Vrije Basisschool Mater Dei onder de loep nemen. Eind maart was er een ideeënavond voor ouders, buurtbewoners en gemachtigde opzichters. De brainstorm over de verkeerssituatie vóór en achter de kerk leverde heel wat goede ideeën op die de komende maanden verder geanalyseerd worden op vlak van haalbaarheid en effect.

Kon je niet aanwezig zijn, maar heb je een goed idee om de omgeving van de Kerkplaats aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers? Mail je voorstel naar de dienst onderwijs en dan volgen zij het verder op.

Meer info

Dienst onderwijs – 03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook21
Facebook
Twitter
Visit Us