Laatste nieuws:
GAIA geeft pluim aan Vlaamse parlementsleden voor unanieme goedkeuring zwaardere straffen dierenbeulen

GAIA geeft pluim aan Vlaamse parlementsleden voor unanieme goedkeuring zwaardere straffen dierenbeulen

GAIA verwelkomt de unanieme goedkeuring van de gevoelige strafverhoging voor ernstige feiten van dierenmishandeling, wreedheden tegen dieren en inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving als ‘een belangrijke stap vooruit en een krachtig signaal’. Het ontwerp van decreet dat eerder werd goedgekeurd door de Vlaamse regering was een initiatief van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Schuldbesef

“Wij drongen al jaren aan op strengere straffen, zowel wat de maximum gevangenisstraf betreft als de maximum boetes die de wet voorzag (drie maanden cel tot achttien maanden cel bij herhaling van de feiten binnen de drie jaar na veroordeling, een geldstraf tot 16.000 euro)”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Die te lichte strafbepalingen werkten allerminst afschrikkend of ontradend en gaven dierenbeulen en dierenmishandelaars de terechte indruk dat ze nauwelijks iets riskeerden als ze tegen de lamp liepen en ze zich moesten verantwoorden voor de rechter. Tot norm- en verantwoordelijkheidsbesef, laat staan schuldbesef, droeg dat niet bij. Ik kan alleen maar hopen dat die kwalijke mentaliteit zal veranderen met de zware straffen die nu voorzien zijn.”

Onmiddellijke aanhouding

Dierenbeulen riskeren voortaan tot vijfjaar cel en tot tien jaar voor recidivisten, waarbij de periode van recidive verlengd wordt tot vijf jaar in plaats van voorheen drie jaar, geldboetes tot €800.000,- (x 2 in geval van recidive), bedrijven kunnen voor vijf jaar of zelfs voorgoed gesloten worden en particulieren riskeren een levenslang verbod om dieren te houden. Ook zullen dierenbeulen onmiddellijk aangehouden kunnen worden, wat voorheen niet mogelijk was.

Rechters

Uiteraard bepalen de rechters de strafmaat. Zij zullen hopelijk meer dan ooit beseffen dat dierenbeulen zich niet straffeloos mogen te buiten gaan aan wreedheden, dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, noch wetsinbreuken nagenoeg ongestraft mogen plegen.

Krachtig signaal

Met de unanieme goedkeuring van dit arsenaal aan beduidend zwaardere straffen, geven de parlementsleden er blijk van te beseffen dat de Vlaming dierenmishandeling steeds minder aanvaardt en niet tolereert dat dierenbeulen er te gemakkelijk mee wegkomen. Een krachtig signaal.

Draagvlak

Uit een eerder onderzoek van Ipsos uit 2021 in opdracht van GAIA bleek dat de grote meerderheid van Vlamingen achter beduidend hogere straffen staat en er een breed maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

Bron: GAIA.be
Foto: Pxhere

Facebook79
Twitter
Follow Me
Tweet