Laatste nieuws:
Files kruispunt Spijker/Ringweg

Files kruispunt Spijker/Ringweg

De werken aan het kruispunt Spijker/Ringweg zijn bijna achter de rug, maar het is voor de weggebruikers toch nog even wennen aan de nieuwe verkeerssituatie.

Een conflictvrij kruispunt zorgt voor meer bewegingen en dus ook iets langere wachttijden. Ondertussen stellen we vast dat er op de as Nieuwmoersesteenweg-Kapelstraat (N133) wel ongewoon veel files staan. De gemeente heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de werkzaamheden coördineert, hiervan op de hoogte gebracht. De werfverantwoordelijken kijken momenteel de lichtenregeling na op eventuele (programmatie)fouten. De komende uren en dagen wordt verder gewerkt aan een optimale verkeersdoorstroming.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook41
Facebook
Twitter
Visit Us