Laatste nieuws:

Fietscontroles lagere scholen: 30 % niet in orde

De afgelopen maand heeft de Politiezone GRENS intensief fietscontroles uitgevoerd in samenwerking met de lagere scholen (zie ook artikel ‘Verkeerseducatie in de lagere scholen van de Politiezone GRENS’ van 9 september 2016). Hierbij werden er in totaal 1195 fietsen gecontroleerd. 380 van de gecontroleerde fietsen was spijtig genoeg niet orde.

De meest voorkomende gebreken:
Bij 13 % van de fietsen was de aanwezige verlichting defect (maar is wettelijk niet verplicht).
Bij 13 % van de fietsen was er geen bel aanwezig.
Bij 9 % werkten de remmen niet of onvoldoende.
En bij een beperkt aantal fietsen (3 %) ontbraken er reflectoren.
Verder waren er ook een aantal fietsen waar de zadel- en/of stuurpen te ver uitgeschoven was om nog veilig te zijn. Elke zadel- en stuurpen heeft normaal gezien een markering tot waar hij maximaal mag uitgeschoven worden.

Kijk zeker de fiets van je kinderen nog eens goed na aan de hand van de checklist in bijlage. Zeker met de verandering naar het winteruur is verlichting en goede zichtbaarheid ontzettend belangrijk.

Bron en foto: PZ Grens

JV

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us