Laatste nieuws:
FERM Essen 100 jaar - Noordernieuws.be 2022 - 0I2A4157

Ferm Essen bestaat 100 jaar!

De vier afdelingen van Ferm te Essen vierden afgelopen zaterdag het 100-jarig bestaan van hun vrouwenvereniging Ferm.

Op zaterdag 23/04 startten ze het eeuwfeest met een dankviering in de O.L.Vrouw-kerk te Essen-Centrum. Een feest waarbij de solidariteit tussen vrouwen gevierd wordt, waarin de vrouw de hoofdrol heeft. Alle genodigden werden na de viering uitgenodigd voor een receptie achteraan in de kerk.

Oude Pastorij

Met een aantal genodigden werd de viering bij een hapje en een drankje verdergezet in de Oude Pastorij. Hierbij waren Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, enkele schepenen en een afvaardiging van de Cultuurraad aanwezig. Daarnaast waren er natuurlijk heel wat Ferm-dames aanwezig, zoals een afvaardiging van het nationaal bestuur en van de regionale Ferm-afdelingen alsook de bestuursleden van de vier Essense afdelingen.

Ander leven

Tijdens de verwelkoming werd stilgestaan bij het ontstaan van de vrouwenvereniging Ferm. Vrouwen hadden ruim 100 jaar geleden een heel ander leven dan de vrouwen van nu. Vlaamse vrouwen op het platteland hadden een zwaar leven. Ze werkten keihard, waren weinig geschoold en veel inspraak hadden ze niet, evenmin als financiële middelen. Hierdoor bleven ze hun hele leven afhankelijk. Sommige vrouwen stierven in het kraambed of ze verloren één of zelfs meer kinderen op jonge leeftijd. omdat er weinig aandacht was voor gezonde voeding en hygiëne. Ziektes en armoede heersten. Kortom, vaak was hun leven weinig benijdenswaardig.

Boerinnenbond

In het begin van de 20ste eeuw hebben een aantal vooruitziende vrouwen het voor hun lotgenoten opgenomen en zijn ze van start gegaan met de ‘Boerinnenbond’. Die wilde verandering brengen in de rol van de vrouw in het gezin, op de boerderij en op termijn ook in de maatschappij. Overal in het Vlaamse land ontstonden plaatselijke afdelingen om aan de plattelandsvrouw naschoolse vorming te bieden ter ondersteuning van hun dagelijkse leven.

Ferm

Ook in Essen en omgeving bestond die nood. In verschillende parochies van Essen, namelijk op Wildert, Horendonk, Essen-centrum en Hoek (toen nog wel Kalmthoutse Hoek) is zo’n 100 jaar geleden het zaadje geplant voor het ontstaan van een vereniging voor plattelandsvrouwen. In 1921 zijn deze vier afdelingen van start gegaan onder de vleugels van de nationale Boerinnenbond. Later werd de naam van onze vereniging veranderd in KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke vrouwen). Sedert januari 2020 zijn ze omgedoopt tot Ferm.

387 leden

Plaatselijk zijn 387 leden aangesloten bij deze vier afdelingen. De vier Essense Ferm-afdelingen hebben de afgelopen 100 jaar steeds, ieder op zich, een zelfstandige koers gevaren. Met een eigen werking en bestuursteam, hun eigen ledenbestand en hun eigen programma. Weliswaar volgen ze de richtlijnen die vanuit de nationale werking van Ferm wordt voorgesteld, en waarbij ze veel inspiratie en steun bij hun werking vinden. Plaatselijk stellen ze hun programma en hun activiteiten dan samen op maat van de leden.

Uitgesteld

Omdat de vier afdelingen in 2021 allen het eeuwfeest zouden vieren, hebben ze de handen in elkaar geslagen om samen deze viering voor te bereiden. Wegens corona werd de viering uitgesteld tot april 2022.

Boom met stevige stam

Aan de hand van een ‘boom’ met een stevige stam en meerdere uitgegroeide takken, werd de evolutie van deze vrouwenbeweging tot uiting gebracht. De veranderingen in de tijd van Boerinnenbond naar KVLV en daarna naar Ferm. In deze evolutie liggen hun roots, hun waarden en doelstellingen. Verleden, heden en toekomst zijn aan bod gekomen, met alle nuances die de vereniging doorlopen heeft om dichtbij de vrouw te staan en mee te evolueren met de vrouw in de veranderende wereld. Een toespraak van Nik Van Gool, nationaal voorzitster van Ferm, en daarna van Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, volgden. Ze gaven hun kijk op de rol van deze vrouwenbeweging in onze maatschappij in het verleden, heden en toekomst.

Vereniging waar iedereen welkom is

We hopen dat de vereniging in de toekomst een vereniging blijft waar iedereen welkom is. Een vereniging waar enthousiaste vrouwen zich blijven inzetten , voor een werking van creativiteit, zelfontwikkeling en ontplooiing. Waar ze als vriendinnen gezellig samenkomen en om elkaar bekommerd zijn en elkaar niet loslaten.

We zullen de boom koesteren

We zien dat de boerinnenbond 100 jaar geleden is begonnen als een klein zaadje en uitgegroeid is tot een FERME BOOM, we zijn benieuwd hoe ze verder zal groeien, wie hier haar schouders onder wil zetten en ik hoop dat onze kinderen , klein- en achterkleinkinderen er de vruchten van kunnen plukken. We hopen dat de wortels niet lossen, de stam stevig blijft en de takken niet afbreken. We willen samen verder groeien in onze vereniging, we zullen de boom koesteren.

Bron en foto’s: Ferm Essen

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.