Laatste nieuws:
Extra maatregelen noodzakelijk tegen vuurwerkoverlast

Extra maatregelen noodzakelijk tegen vuurwerkoverlast

Met een mix van maatregelen wil de gemeente Roosendaal de recent ontstane vuurwerkoverlast bestrijden. Het gaat daarbij zowel om preventieve als repressieve maatregelen. Zo geldt vanaf gisteravond een samenscholingsverbod voor de hele gemeente Roosendaal. Daarnaast fouilleert de politie mensen als er sprake is van een verdenking op het bezit van vuurwerk. Deze maatregelen traden dinsdag 24 november 2020 om 18.00 uur in werking.

Burgemeester Han van Midden neemt deze maatregelen naar aanleiding van de onrustige situatie van de afgelopen dagen, waarbij groepen jongeren in de avond- en nachtelijke uren zwaar vuurwerk afstaken en brandjes stichtten. Het traject dat nu wordt ingezet is afgestemd met de politie, het openbaar ministerie en heeft steun van de Roosendaalse gemeenteraad.

Ernstige overlast

Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is het aantal klachten van vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Dit is niet alleen een Roosendaals probleem maar speelt ook elders in het land. In een aantal Roosendaalse wijken leidde dat de afgelopen dagen tot steeds meer overlast, waarbij op verschillende plekken ook schade ontstond.

Reactie burgemeester

Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Wat er nu gebeurt, gaat alle perken te buiten. Dat heb ik gisteren met eigen ogen gezien. Mensen voelen zich niet meer veilig op straat. Er ontstaat schade en mensen en huisdieren worden dagelijks opgeschrikt door luide knallen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en dat vraagt nu om krachtige maatregelen. Met politie en het openbaar ministerie heb ik afspraken gemaakt over streng optreden tegen de veroorzakers van overlast. Ik realiseer me dat het slechts om een handjevol raddraaiers gaat en een groep meelopers, die het verpesten voor alle goedwillende inwoners. Verder kijken we ook zorgvuldig naar andere creatieve manieren hoe we de overlast preventief kunnen inperken, bijvoorbeeld door de extra inzet buurtvaders, jongerenwerk en eventueel buurtpreventie. Ik wil trouwens ook een compliment maken. Een compliment aan de veel grotere groep jongeren die we niet zien, degenen die zich wél gedragen en zich wél aan de regels houden.”

Meld overlast

Het is belangrijk dat de overlastplekken goed in kaart worden gebracht. Daarom worden inwoners gevraagd om de overlast te melden bij de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen: 112. Het is ook mogelijk om anoniem informatie door te geven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook41
Facebook
Twitter