Europees Parlement wil strengere regels en meer toezicht op veetransporten

Europees Parlement wil strengere regels en meer toezicht op veetransporten

Dieren op transport hebben het zwaar te verduren. Dit concludeert de Europese parlementaire enquêtecommissie die anderhalf jaar onderzoek deed naar diertransporten. De onderzoekscommissie wil strengere regels en beter toezicht door EU-landen op veetransporten.

Regels worden steeds maar weer overtreden

“De EU voldoet niet aan haar plicht om te zorgen dat het goed gaat met dieren tijdens het gehele transport van vertrek tot aan de plaats van bestemming,’ stelt de onderzoekscommissie. Dieren die worden vervoerd naar gebieden buiten Europa, zoals Rusland, Turkije, Afrika en het Midden-Oosten, krijgen het meest te verduren: te weinig voedsel en water, extreme temperaturen, volgepropte laadruimtes en een ruwe behandeling. ‘Dit onderzoek bevestigt dat regels systematisch worden overtreden. Dieren worden over lange afstanden door Europa en ver over de Europese grenzen heen gesleept. Hun welzijn is daarbij serieus in het geding. De misvatting dat het om ongelukjes en incidenten zou gaan is definitief weerlegd,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Zieke, gewonde en hoogzwangere dieren

Er worden vaak dieren op transport gezet die niet sterk genoeg zijn voor de reis. Het gaat om zieke, gewonde en hoogzwangere dieren, die soms aan boord van schepen of vrachtwagens bevallen. Ook jonge dieren, die nog volledig afhankelijk zijn van moedermelk worden vervoerd. Tijdens het transport kunnen ze geen melk drinken. Hoogzwangere dieren en dieren jonger dan vijf weken, zoals kalfjes en bokjes, mogen volgens de onderzoekscommissie niet meer op transport. Oude dieren, zoals afgedankte melkkoeien, moeten ook niet belast worden met een langdurig transport.

Beter toezicht op transport

De onderzoekscommissie wil cameratoezicht en apparatuur om de temperatuur, de luchtvochtigheid en het ammoniakgehalte in de voertuigen te meten en adviseert dieren niet te vervoeren als het warmer is dan 30 graden. EU-landen mogen niet te snel toestemming geven voor transport als problemen te verwachten zijn, moeten de toestemming aan transporteurs die vaak de regels overtreden intrekken, en voertuigen en dieren controleren voordat ze de weg op gaan.

Stemming in januari

Eén ding is duidelijk: de manier waarop dieren nu vervoerd worden is volstrekt onaanvaardbaar. Helaas laten de adviezen van de commissie wel ruimte voor uitzonderingen. Zo is het zeer kwalijk dat er over maximumvervoertijd voor transport per schip geen advies wordt gegeven. Dieren op een schip zijn vaak weken en soms zelfs maanden onderweg en lijden ernstig. Deze maand stemt het Europees Parlement over de adviezen van de onderzoekscommissie – ze kunnen nog wijzigingen voorstellen. Hazekamp: “We gaan er alles aan doen om de aanbevelingen sterker te maken als het voltallige Europees Parlement erover stemt in januari. Transporten naar niet EU-landen en transporten per schip mogen onder geen beding plaatsvinden.” De Europese Commissie is bezig met aanpassing van de EU-wetgeving ter bescherming van dieren tijdens transport en gebruikt de adviezen van de onderzoekscommissie bij de wetswijziging. Zij zullen in 2023 een voorstel presenteren.

Bron: Dier & Recht
Foto: Pixabay

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet