Laatste nieuws:
essenaren-krijgen-voorrang-op-aankoop-20-nieuwe-woningen

Essenaren krijgen voorrang op aankoop 20 nieuwe woningen

Ben je een Essenaar, heb je hier gewoond of werk je in Essen, dan kan je voorrang krijgen op de aankoop van een nieuwe woning tussen de straten Veldweg, Kerkhofweg en Heikantstraat, ook gekend als de wijk ‘Schildershof’.
Tussen de straten Veldweg, Kerkhofweg en Heikantstraat ligt een groot stuk grond waarvoor in 2009 een verkavelingsvergunning werd verleend. De grond werd opgedeeld in 108 percelen. Al deze bouwgronden worden in zeven fasen verkocht. Het merendeel van fase 1 is verkocht dus is de tijd aangebroken om te starten met fase 2. De projectontwikkelaar zal spoedig 20 nieuwe woningen aanbieden.

Voorrangsregel geldt zes maanden
De gemeente en de projectontwikkelaar kwamen overeen dat kandidaat-kopers die een binding hebben met Essen, voorrang krijgen op andere kopers. De lijst van rangorde wordt opgemaakt door de gemeente en overgemaakt aan de projectontwikkelaar. De voorrangsregel geldt tot maximum zes maanden na de start van de verkoop.

Hoe voorrang krijgen?
Om voorrang te krijgen moet je je inschrijven in een kandidatenregister. Dat kan online via deze link. Heb je geen internet, bel dan even naar de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis. Zij helpen je graag verder. De gegevens die gevraagd worden zijn nodig om de rangorde van kandidaat-kopers te bepalen.

Bijkomende voorwaarden
Om in aanmerking te komen, zijn er een aantal bijkomende voorwaarden.
De woning moet binnen 5 jaar vanaf de aankoopakte bewoond zijn. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, moet je een vergoeding aan het gemeentebestuur betalen van 2.500 euro per jaar en per fractie van een jaar dat de opgelegde termijn is overschreden.
Je moet de woning minstens 10 jaar bewonen. Ook hier moet je 2.500 euro per jaar betalen als je niet aan deze voorwaarde voldoet. In geval van overmacht (bijvoorbeeld een sterfgeval), kan je een afwijking van deze voorwaarde aanvragen. Je mag geen handelsverrichtingen uitvoeren in deze woningen.
Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking.
Iedere kandidaat-koper kan slechts één perceel kopen.
Je mag geen woning, appartement of bouwgrond in volle eigendom hebben of vruchtgebruik bezitten, met uitzondering voor mindervaliden, die een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap of de Directie-Generaal Personen met een handicap en nood hebben aan een aangepast woning en hun eigendom verkopen.
Je moet gedurende de laatste tien jaar minstens drie jaar in Essen gewoond hebben OF je moet gedurende de laatste tien jaar minstens drie jaar in Essen gewerkt hebben. Bij een koppel is het voldoende dat één van de twee aan deze voorwaarden voldoet.
Indien er meerdere kandidaat-kopers zijn, wordt voorrang gegeven aan kandidaten die voldoen aan de inkomensgrenzen van 30.990,00 euro voor alleenstaanden en 46.480.00 voor een gezin of samenwonende, een bedrag dat wordt verhoogd met 3.100,00 euro per persoon ten laste (voor aanvragen in 2010 zijn de inkomsten 2007 daarbij bepalend).
Indien er meerdere kandidaat-kopers zijn, wordt voorrang gegeven aan kandidaten met kinderen, waarbij een groot aantal kinderen voorrang krijgt op een kleiner aantal.
Gezinsleden met een handicap van minstens 66% worden voor de berekening van het aantal gezinsleden dubbel geteld, evenals kinderen beneden de 6 jaar.
De bewijzen van alle in dit artikel opgelegde voorwaarden zijn bij inschrijving door de kandidaat-koper voor te leggen aan het gemeentebestuur.
Wanneer inschrijven?

Je kan je vanaf maandag 12 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 inschrijven voor fase 2. Dat kan online of tijdens de openingsuren van de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

Indien na de voorrangsperiode van 6 maanden voor een welbepaalde fase geen kandidaat-kopers overblijve,n die aan de vooropgestelde voorwaarden, is de verkavelaar volledig vrij om de resterende kavels uit die betrokken fase te verkopen aan wie hij wil.

Bron en foto: gemeente Essen

kerstprijsvraag-2016-noordernieuws-be-rood-en-wit-3b

JH

Facebook15
Facebook
Twitter
Visit Us