Laatste nieuws:
Essen voert strijd tegen slechte huurwoningen op

Essen voert strijd tegen slechte huurwoningen op

Sinds 2019 moet elke woning die ouder is dan 50 jaar, beschikken over een zogenaamd conformiteitsattest. Zo’n attest toont aan dat de woning voldoet aan minimale kwaliteitsnormen. Een woningcontroleur gaat na of de woning conform, veilig en gezond is aan de hand van een technisch verslag. Vanaf 2022 moet elke woning van 40 jaar over zo’n attest beschikken bij een nieuwe verhuring.

Risico op CO-vergiftiging

Schepen van wonen Arno Aerden: “De bedoeling is om verhuurders aan te geven waar zich problemen stellen en hen te ontzorgen om hun huurwoningen conform de Vlaamse Codex Wonen te maken. Het gaat daarbij om elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waaraan een woning moet voldoen. Zo horen het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op het vlak van elektriciteit bij de meest voorkomende gebreken.”

Sinds 2019 leverde de gemeente (via Igean) een 70-tal conformiteitsattesten af. Dat is een mooi aantal, zeker als je weet dat er tijdens de coronacrisis zeer weinig attesten werden afgeleverd, omdat de controleurs geen huisbezoeken mochten doen. Intussen hebben zij de draad opnieuw opgepikt en leveren ze opnieuw attesten af.

Bron: Vooruit
Foto: Noordernieuws.be

Facebook88
Twitter
Follow Me
Tweet