Laatste nieuws:
Essen moet harder optreden tegen overlast en vandalisme

Essen moet harder optreden tegen overlast en vandalisme

De gemeente Essen voegde zich dit jaar in het rijtje van de grote steden waar de jaarwisseling stevig uit de hand liep, met enkele heuse brandbommen. N-VA/PLE wil dat niet enkel de daders, maar ook de onderliggende problemen worden aangepakt.

Het jaar is nog maar enkele dagen oud, maar Essen kwam toch al enkele keren in het nieuws, jammer genoeg niet op een positieve manier. Zo werd een cocaïneopslag opgerold en werden in Nieuwjaarsnacht enkele brandbommen afgestoken. Als grootste fractie in de gemeenteraad ziet N-VA/PLE met lede ogen toe hoe het CD&V/Vooruit-bestuur onvoldoende daadkracht vertoont.

Privé-vuurwerk sterker ontmoedigen

“Natuurlijk zijn die brandbommen geen vuurwerk die in de handel worden verkocht,” stelt N-VA/PLE-fractievoorzitter Tom Bevers, “maar ze passen wel in een sfeer, waarin met oudjaar en de weken daarvoor overal in Essen te pas en te onpas wordt ‘geknald’. Daar moet echt krachtiger tegen worden opgetreden.” De verkoop van vuurwerk is federaal gereglementeerd, het gebruik is een lokale bevoegdheid. “Dat maakt het moeilijk”, volgens lokaal N-VA-voorzitter Dirk Smout. “Essen zou dus best samen met de Limburgse gemeenten een duidelijke boodschap aan de federale overheid bezorgen. Maar ondertussen willen we niet stil zitten. In de oudejaarsperiode moet vuurwerk een prioriteit zijn voor de politie en de nieuwe stadswachten die de politiezone Grens zullen bijstaan. Daarnaast willen we dat de Essense handelaars bij elk stuk vuurwerk een folder voegen, waarin staat waar het wel en niet mag worden gebruikt, wat de risico’s en de eventuele boetes zijn,” geeft Bevers nog aan. Maar N-VA/PLE wil ook een positief alternatief bieden. PLE-voorzitter Geert Vandekeybus: “We willen dat het gemeentebestuur zelf een groot geluidsarm vuurwerk opzet met middernacht. Essenaren die willen, kunnen daar ook aan meebetalen, zodat het ook een beetje het vuurwerk van iedereen is. Op die manier blijven de vuurwerkliefhebbers ook niet in de kou staan. Letterlijk, want we kunnen er natuurlijk een glaasje glühwein of chocomelk bij serveren.”

Overlast aanpakken en voorkomen

Maar de brandbommen passen ook in een breder verhaal. Met name in de brede omgeving van het station zijn er al jaren klachten over overlast, intimidatie, vandalisme en andere criminaliteit. Bevers: “De combinatie van een fout gelopen woonbeleid en de nabijheid van Roosendaal heeft een stedelijke problematiek naar Essen gebracht. Dat is natuurlijk sterk te betreuren, maar de kop in het zand steken heeft geen zin. En dat enkele van de brandbomdaders in Nederland wonen en niet in Essen, is eerder een teken aan de wand dan een excuus: ze vinden blijkbaar in Essen gelijkgestemde leeftijdsgenoten én een minder strikte controle. Ook hier moet de politie harder optreden. We moeten het gewoon niet tolereren dat iemand op straat wordt lastiggevallen of dat de straatinfrastructuur wordt beschadigd,” stelt Vandekeybus. “Maar tegelijk moet er ook werk worden gemaakt van een preventiebeleid. Daar wordt al jaren over gepalaverd en telkens als ik er in de gemeenteraad naar vraag, krijg ik als antwoord dat eraan wordt gewerkt. Er moet eindelijk eens mee begonnen worden! Samen met de politie, maar preventie is een zaak van de gemeente zelf. Het gesprek aangaan met de betrokken jongeren en hun ouders, met de scholen en de sportclubs, ook over de grens. Helpen en bemiddelen waar het nodig is, maar tegelijk niet blind zijn voor wat er fout loopt.”

“Natuurlijk is dat een beleid van lange adem waarvan de resultaten niet morgen zichtbaar zullen zijn,” besluit Smout, “Maar hopelijk hebben CD&V en Vooruit stilaan begrepen dat ze al veel te veel tijd hebben verloren.”

N-VA/PLE
Foto: ©Google Street View

Facebook120
Twitter
Follow Me
Tweet