Laatste nieuws:
Essen kiest voor 30, 50 en 70

Essen kiest voor 30, 50 en 70

De Essenaar vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom wordt Essen in de loop van 2018 opgedeeld in zone 30, 50 en 70. Zo maken we onze gemeente voor de weggebruiker veiliger én eenvoudiger.

Vorig jaar kregen de Essenaren de kans zich in ‘De Grote Enquête’ uit te spreken over het beleid van de gemeente. Verkeersveiligheid bleek een belangrijk werkpunt te zijn. Ook uit de ongevallenanalyse van de lokale politie komt snelheid naar voren als een van de grote risicofactoren in het verkeer. Daar wil de gemeente wat aan doen: met de invoering van snelheidszones 30, 50 en 70 wil het bestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verhogen.

30, 50 of 70 km/u?

Voor de indeling in de verschillende snelheidszones werken de gemeente en de verkeerspolitie samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest. Of je in een bepaalde straat 30, 50 of 70 km/u mag, hangt af van verschillende factoren. De functie van de weg, de afbakening en de aard van het verblijfsgebied en de plaatselijke ruimtelijke omstandigheden bepalen mee hoe snel je mag rijden.

De basisprincipes die voor de opdeling gehanteerd worden, zijn:

-30 km/u in schoolomgevingen en in woonstraten/wijken met weinig doorgaand verkeer,
-50 km/u in de bebouwde kom,
-70 km/u in de buitengebieden.
Maar ook buiten de bebouwde kom kan een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in dichtbebouwde straten, die aan de bebouwde kom grenzen, maar er toch buiten liggen. Je houdt dus best de verkeersborden goed in de gaten.

600 nieuwe verkeersborden

De omschakeling naar snelheidszones gebeurt niet van vandaag op morgen. In heel Essen moet een groot aantal verkeersborden vervangen worden. Daarnaast komen er ook zo’n 600 nieuwe snelheidsborden bij. De aanpassing gebeurt dan ook stapsgewijs. Beginnen doen we in Wildert-West, de straten ten westen van de Kalmthoutsesteenweg. Daarna is het de beurt aan de andere wijken van Essen.

Wil je weten welke straten 30, 50 of 70 worden, kijk dan hier. Let op: het plan kan nog licht wijzigen.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us