Laatste nieuws:
Essen erkend als wolvenrisicogebied-

Essen erkend als wolvenrisicogebied

Essen is officieel erkend als wolvenrisicogebied. Na de doortocht van de wolf in Essen eind vorig jaar stelden we deze vraag aan de minister. Dankzij de erkenning kunnen ook Essense landbouwers nu beroep doen op ondersteuning voor de bescherming van hun dieren.

In een risicozone kunnen bewoners met overheidssteun hun kleinvee beschermen tegen een aanval door wolven, 90% van de kosten voor de gebruikte materialen wordt dan terugbetaald. Professionele veehouders in de nieuwe risicozone kunnen via de landbouwadministratie een beroep doen op financiële steun voor bescherming tegen wolven. Amateurhouders van kleinvee kunnen een subsidiedossier indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Essen erkend als wolvenrisicogebied

Wie zijn dieren wil beschermen, kan eventueel eerst gratis een beroep doen op het Wolf Fencing Team (WFT), dat zowel advies geeft over ‘wolfwerende’ omheiningen en ze zelf ook plaatst. Het WFT helpt zelfs bij het nodige papierwerk.

Subsidies voor bescherming dieren

De dieren die in aanmerking komen voor gesubsidieerde bescherming in de risicozone, zijn schapen, geiten, moeflons en steenbokken, alpaca’s, guanaco’s, verzwakte runderen en lama’s, dam-, edel-, sika- en axisherten, pony’s, ezels of “andere paardachtigen met een schofthoogte van maximaal 148 centimeter. Wie schade lijdt door een wolf, moet onmiddellijk de dienst Natuurinspectie waarschuwen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. Als er effectief schade door een wolf wordt aangetoond, ook buiten het risicogebied, heb je recht op een schadevergoeding. Ook wie geen preventieve maatregelen heeft genomen, kan die nog aanvragen.

Meer info?

Wolf Fencing Team: https://www.wolffencing.be/
Subsidies, schade en preventie: https://www.natuurenbos.be/wolf/schade#subsidies-en-ondersteuning

Bron en afbeelding: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook119
Twitter
Follow Me
Tweet