Laatste nieuws:
Eikenprocessierupsen in Wuustwezel

Eikenprocessierupsen in Wuustwezel

Sinds enkele jaren worden de Kempen en grote delen van Vlaanderen tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Kaalgevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen of omwonenden zijn de meest gekende gevolgen. Dit jaar is er ook grote overlast in de gemeente Wuustwezel. Indien de hinder zich bij laanbomen of in openbare parken of domeinen voordoet, waarschuw je het gemeentebestuur. Als de rupsen zich op privédomein bevinden dan neem je best zelf contact met een gespecialiseerde firma.

Hoe herken je de rupsen?
Processierupsen zijn langharige rupsen die in eikenbomen wonen. ‘s Nachts vreten ze de bomen kaal en overdag rusten ze gezellig samen in nesten die eruit zien als ballen of zakken van fijn gesponnen wol. Ze danken hun naam aan de gewoonte om ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar het gebladerte te trekken.

De rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn getooid met lange haren. In mei komen ze te voorschijn, tijdens het uitlopen van de eikenbladeren. Ze worden volwassen in juni. Dan verpoppen ze tot vlinder.

De rupsen worden vaak pas opgemerkt, als ze de bomen gedeeltelijk kaal hebben gevreten. Inlandse eik (en in mindere mate de Amerikaanse eik) genieten hun voorkeur.

Haartjes zorgen voor jeuk
De rupsen doen in principe niet veel kwaad, maar de haartjes die op hun lichaam staan, veroorzaken uitslag en jeuk, een beetje te vergelijken met brandnetels. Met dat verschil dat het harder jeukt en dat de uitslag tot 3 weken je huid kan blijven ontsieren. Dat komt doordat de haartjes mierenzuur bevatten en doordat ze een weerhaakje hebben waardoor ze goed in de huid blijven steken.

De netelharen dringen in de huid en veroorzaken een ontsteking. Binnen acht uur na contact met de haren verschijnt huiduitslag die hevig jeukt. De uitslag verdwijnt vanzelf na een paar weken. Problemen kunnen optreden zonder dat er contact met de rupsen geweest is. De haartjes kunnen loskomen van de rups en meegevoerd worden met de wind. Dat kan vooral gevaarlijk zijn wanneer de haartjes in de ogen of in de luchtwegen terecht komen. In dat geval ga je beter langs de dokter.

Verbranden is de beste oplossing
Waarschuw de gemeente als je processierupsen opmerkt. De gemeente doet er alles aan om de rupsen zoveel mogelijk onschadelijk te maken. De enige verdelgingsmogelijkheid is de rupsen met een gasbrandertje verbranden. De haartjes verschroeien en worden onschadelijk. De rupsen gaan dood. In geen geval mag je de rupsen bespuiten met bestrijdingsmiddelen. De rupsen gaan dan wel dood, maar de haartjes blijven verschillende jaren prikken. Bovendien komen ze los van de dode rupsen en op de duur zit heel je tuin onder de rupsenhaartjes. Probeer de rupsen evenmin met een tak of schop van de boom te slaan.

Wat kan je doen?
Zolang je zelf niet aan het nest of aan de rupsen komt, is er weinig gevaar. Hou kinderen in alle geval uit de buurt van de rupsen. Zit het nest in een straatboom, verwittig dan de gemeente (Groendienst: 03 690.46.51). Zij komen ter plaatse om het nest weg te branden. Voor een nest in de eigen tuin kan je zelf een beroep doen op een gespecialiseerde firma. Algemeen raden we af om de rupsen zelf te bestrijden.

Zitten er rupsen in je omgeving, geen paniek: gezond verstand en een voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen! Indien de nesten zich op een afgelegen plek bevinden, waar weinig mensen komen, kan zeker en vast overwogen worden deze onaangeroerd te laten. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen.

Meer info
Groendienst Wuustwezel – 03 690 46 51

Bron: gemeente Wuustwezel

Facebook8
Facebook
Twitter
Visit Us