Laatste nieuws:
Eerste resultaten van optreden tegen overlast

Eerste resultaten van optreden tegen overlast

Agenten en B.O.A.’s van de gemeente Roosendaal traden de afgelopen dagen op tegen overlast in Molenstraat/Brugstraat/Hoogstraat in Roosendaal en dat blijven ze de komende tijd doen. Aanleiding is een reeks van klachten van omwonenden en ondernemers in dat gebied. De afgelopen veertien dagen leidde dat tot zo’n veertig bekeuringen.

Alcoholgebruik en verkeersovertredingen

Politie en gemeentelijke handhavers (B.O.A.’s) werkten zowel gezamenlijk, als los van elkaar bij de dagelijkse controles in het gebied. De controles vonden plaats op wisselende tijdstippen. Er werden processen-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen, voornamelijk alcoholgebruik en verkeersovertredingen:
-1 x openbare dronkenschap
-18 x alcohol gebruik op straat
-9 x fout parkeren
-11x overige verkeersovertredingen
-1x bedelen

Bij deze controles werd er niet gewaarschuwd, maar direct opgetreden tegen overlastgevers. Iedereen weet immers dat dit soort vormen van overlast niet zijn toegestaan.

Het optreden tegen de overlast moet leiden tot meer rust een betere sfeer en een beter veiligheidsgevoel in het gebied in en rond de Molenstraat/Brugstraat/Hoogstraat.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: © Google Street View

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken