Laatste nieuws:
Eerste resultaten project LIFE Eikenprocessierups tonen voordelen van werken met natuurlijke vijanden
Provinciaal expert eikenprocessierups, Kathleen Verstraete, legt uit hoe mezen aangetrokken worden als natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups @ provincie Antwerpen

Eerste resultaten project LIFE Eikenprocessierups tonen voordelen van werken met natuurlijke vijanden

Ruim 360 nestkasten werden gehangen en verschillende meters bermen ingezaaid … Dit voorjaar werkten de Europese partners in het project LIFE Eikenprocessierups hard om natuurlijke vijanden van de rups zoals mezen, sluipwespen en –vliegen aan te trekken. En dat lijkt nu de eerste vruchten af te werpen. Op plaatsen waar geen nestkasten hingen, werden opvallend meer en grotere rupsennesten gevonden.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur bij provincie Antwerpen vat voor ons de essentie en noodzaak van het project LIFE Eikenprocessierups samen: “Het beheer van de jeukende eikenprocessierups is een arbeidsintensieve en dure aangelegenheid voor lokale besturen. Tijdens een bevraging in het kader van het LIFE-project bleek dat sommige gemeenten meer dan €70.000 per seizoen besteden aan het preventief bestrijden van de rupsen. Bovendien worden daarbij biociden gebruikt, die ook andere insecten doden en is het niet de bedoeling om de inheemse rups uit te roeien. Een duurzame, ecologische en betaalbare oplossing dringt zich op. We zijn dan ook opgetogen om als provincie het project LIFE Eikenprocessierups te coördineren en zo te kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit, een goede volksgezondheid en onze lokale besturen maximaal te kunnen ondersteunen.”

Eerste resultaten: mezen bewijzen hun nut

Ann Milbau, coördinator van het LIFE-project, licht de eerste voorlopige resultaten toe: “Binnen het project trekken we mezen, kevers en sluipwespen en –vliegen aan als natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De eerste resultaten van de mezenproef zijn alvast veelbelovend: in 68% van de nestkasten die in de herfst van 2020 werden opgehangen vonden we nestmateriaal, in 46% ervan vonden we ook eieren en/of jongen. Een snelle berekening van het aantal mezenjongen die binnen het project geteld werden en het gemiddeld aantal insecten dat ze eten, leert ons dat de jongen alleen in de provincie Antwerpen al zo’n 450.000 rupsen en insecten verorberden in het kader van het project. Het hoeft dus niet te verbazen dat we de grootste en het grootste aantal nesten van eikenprocessierupsen telden op locaties waar geen nestkasten hingen, zoals bijvoorbeeld in Wortel-Kolonie (zie ook de grafiek hieronder). Dat staaft onze vermoedens dat de mees een efficiënte natuurlijke bestrijder is, maar deze eerste conclusies moeten de komende jaren verder bevestigd worden.”

eerste resultaten project LIFE Eikenprocessierups tonen voordelen van werken met natuurlijke vijanden2
Op locaties waar geen nestkasten hingen, werden meer en grotere nesten van de eikenprocessierups teruggevonden. – © provincie Antwerpen
Ook sluipwespen en –vliegen en kevers worden nog ingeschakeld

“De bermenproef, waar we bermen inzaaien met zadenmengsels om sluipwespen en –vliegen aan te trekken en verschillende types bermen vergelijken, liep deze zomer verder. Per proeflocatie haalden we drie rupsennesten uit de bomen, met de hulp van een hoogtewerker en de nodige beschermende kledij. De mooie verzameling van meer dan 150 nesten ligt nu veilig in een labo en wordt periodiek gecontroleerd op uitvliegende motten en parasieten. Zo leren we welke parasieten er in de nesten wonen en welk type bermbeheer het grootste aantal parasieten aantrekt. Voor de rupsennesten die in provincie Antwerpen verzameld werden, vonden we een voorlopige parasiteringsgraad van maar liefst 70%. Voor de laatste proef zullen we de grote poppenrover, een Europese loopkever die sterk bedreigd is in België en uitgestorven is in Nederland, herintroduceren in onze streken. Enkele projectmedewerkers volgen hiervoor in maart een opleiding in het buitenland om de kevers te leren kweken. Nadien worden de kevers hier verder opgekweekt in drie speciaal opgezette kweekstations en kunnen we ze uitzetten.”

Bron en beeldmateriaal: Provincie Antwerpen