Laatste nieuws:
Eensgezindheid over sterk samenwerkingsverband Grenspark Kalmthoutse Heide
©Pieter Helsen

Eensgezindheid over sterk samenwerkingsverband Grenspark Kalmthoutse Heide

Gisteren kwamen de leden van de Bijzondere Commissie van Grenspark Kalmthoutse Heide samen om te beslissen over de indiening van het Masterplan voor de kandidatuur Nationaal Park Vlaanderen. Deze commissie kwam tot een unaniem akkoord om geen label Nationaal Park te vragen aan de minister, maar wel het sterk samenwerkingsverband rond Grenspark Kalmthoutse Heide te blijven voortzetten.

Meer dan twintig jaar samenwerking

In de Bijzondere Commissie van het Grenspark worden overheden, gemeenten, natuurbeheerders en private eigenaars vanuit weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens vertegenwoordigd. Samen streven deze partners naar behoud, eenheid, een gedeelde visie en betrokkenheid in de regio. Al meer dan twintig jaar werken partners binnen dit samenwerkingsverband constructief samen, om de balans tussen natuur en recreatie te bestendigen en doelstellingen te realiseren rond behoud en bescherming van waardevolle topnatuur in onze regio.

Eensgezindheid over sterk samenwerkingsverband Grenspark Kalmthoutse Heide
©Mario Valkenborg
Oog op de toekomst

Alle leden van de Bijzondere Commissie zijn het eens dat Grenspark Kalmthoutse Heide als samenwerkingsverband moet kunnen blijven inzetten op draagvlakverbreding. De Grenspark partners verzoeken de minister om de jarenlange Grenspark werking blijvend financieel te ondersteunen.

Sterke basis

“Alle partners zien in het voorliggende Master- en Operationeel plan een sterke basis voor toekomstige samenwerkingen. Het werk dat we het afgelopen jaar hebben verricht met de input van alle betrokkenen is niet verloren. Het Masterplan brengt noden en kansen in kaart waar we met alle betrokkenen aan willen blijven werken. We streven ernaar om in de toekomst samen met alle partijen rond tafel te blijven zitten om doelstellingen te realiseren. Daarbij willen de Grensparkpartners ook de openheid hebben om nieuwe partners, die het laatste jaar hebben meegewerkt, toe te voegen aan de werking”, zegt Martin Groffen, voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide.

Bron en foto’s: Grenspark Kalmthoutse Heide

Facebook24
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen